030 – 293 89 26

Omdat uw OR:

 • zelf altijd keurig op tijd de vergaderstukken klaar heeft;
 • dan ook de juiste onderwerpen op de agenda heeft staan;
 • altijd zelf een superhelder, beknopt verslag maakt van de vergadering onder het mom van ‘less is more’;
 • nooit op een fout tijdstip in een verkeerde vergaderzaal zit;
 • de actielijst heilig heeft verklaard waar eenieder zich aan houdt;
 • van medewerkers hoort dat ook zij precies weten waar de OR mee bezig is en daar een vet applaus voor krijgt;
 • het ook volstrekt helder heeft wat er onder medewerkers leeft; (he, dat rijmt!)
 • heel goed weet welke kennis en vaardigheden het zelf nog mist;
 • en dat zelf klip en klaar, zonder een woord Chinees doorbrieft aan de trainer;
 • soepeltjes en vlot een instemmingaanvraag afhandelt;
 • het ingewikkelde proces bij die complexe adviesaanvraag prima in het snotje heeft;
 • de Wet op de ondernemingsraden en de Arbowet ’s nachts kan opdreunen;
 • belachelijk goed onderling samenwerkt;
 • in een sfeer overlegt waarin alles gezegd kan worden zonder dat het te onvriendelijk wordt;
 • geweldig goed werkend eigen besluitvormingsproces heeft;
 • natuurlijk de doelstellingen en visie van de organisatie meeneemt in de hersenbrij;
 • altijd hoort wat nu feitelijk wordt gezegd;
 • een innige relatie met de bestuurder heeft (wat de bestuurder ook zo ervaart);
 • daarom supergoed samenwerkt met de bestuurder;
 • na al het OR-werk best veel tijd over heeft om nog een koffietje te doen voordat de OR-leden weer aan hun ‘gewone’ werk gaan….

Voor deze ondernemingsraden zijn we er niet.

Voor al die anderen wel.