Over ons


Missie
OR Secretariaat is een bureau dat ondernemingsraden ondersteunt op secretarieel, organisatorisch en beleidsvoorbereidend gebied bij het uitvoeren van hun OR-werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Het OR Secretariaat biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om deskundige, personele capaciteit ter ondersteuning en ter advisering van de medezeggenschap voor een tijdelijke periode of op meer structurele basis in te huren.

Daarnaast biedt OR Secretariaat zijn expertise en capaciteit aan op onderdelen, of het nu gaat om het oprichten van een ondernemingsraad, om ondersteuning bij verkiezingen, bij de interne organisatie van de ondernemingsraad, om het notuleren van een vergadering, om inzicht te geven in de beheersing van het OR-werk of om advies aan de OR.

Visie
OR Secretariaat hecht aan de werking van medezeggenschap in de praktijk. Centraal in ons werk staat het stimuleren van het overleg tussen OR en de bestuurder. Fungerend als procesbewaker, kennisdrager, uitvoerder, organisator en adviseur schept de ambtelijk secretaris de randvoorwaarden waaronder de OR inhoudelijk optimaal zijn werk kan doen. In deze rollen draagt de bij aan de resultaten van het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder.