030 – 293 89 26

Wij scheppen de randvoorwaarden waaronder de medezeggenschap goed functioneert.

OR Secretariaat helpt u bij de ondersteuning van de medezeggenschap. Al sinds 1999.

Een ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris voor de OR nodig?

Andere expertises

Doe wat werkt. Kies de juiste mix uit ons aanbod.

Medezeggenschap vanuit de bedoeling

Wij zijn OR Secretariaat. Een fullservice organisatie voor de medezeggenschap. Wij helpen u aan de beste ambtelijk secretaris voor uw OR die o.a. het volgende kan doen:

 • het voorbereiden van de vergaderingen in overleg met de OR en verslaglegging daarvan,
 • het coördineren en bewaken van het medezeggenschapsproces (procedurele en juridische processen),
 • het opstellen in concept van adviezen / instemming / nieuwsbrief op inhoudelijk aangeven van de OR,
 • het onderzoek naar en samenvatten van relevante informatie op het gebied van de actuele medezeggenschapsthema’s voor OR en bestuurder,
 • het begeleiden en coachen van de OR,
 • het helpen bij OR-verkiezingen.

En wij kunnen u bij meer zaken helpen dan alleen de inzet van de rol van ambtelijk secretaris zoals:

 • uw vergaderingen technisch voorzitten,
 • u helpen door middel van procesbegeleiding bij veranderingen in de organisatie en/of in de medezeggenschap,
 • uw OR of Dagelijks Bestuur ondersteunen door middel van (team)coaching,
 • training van de OR en/of de bestuurder/MT in medezeggenschap (inhoud en proces),
 • mediation bij grote (en kleine) verschillen van inzicht,
 • (juridische) advisering bij medezeggenschapsvraagstukken.

In ons werk handelen wij vanuit de bedoeling van medezeggenschap: medewerkers (OR) dragen bij aan de beleidsontwikkeling en de besluitvorming in hun organisatie. Daarbij is het criterium: ‘hebben we elkaar door middel van goede gesprekken wijzer gemaakt?’ en niet: ‘hebben we de wet goed toegepast?’

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact met ons op.