030 – 293 89 26

Wij scheppen de randvoorwaarden waaronder de medezeggenschap goed functioneert.

OR Secretariaat helpt u bij de ondersteuning van de medezeggenschap. Al sinds 1999.

Een ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris voor de OR nodig?

Andere expertises

Doe wat werkt. Kies de juiste mix uit ons aanbod.

Medezeggenschap vanuit de bedoeling

Wij zijn OR Secretariaat. Een fullservice organisatie voor de medezeggenschap. Wij helpen u aan de beste ambtelijk secretaris voor uw OR die o.a. het volgende kan doen:

 • het voorbereiden van de vergaderingen in overleg met de OR en verslaglegging daarvan,
 • het coördineren en bewaken van het medezeggenschapsproces (procedurele en juridische processen),
 • het opstellen in concept van adviezen / instemming / nieuwsbrief op inhoudelijk aangeven van de OR,
 • het onderzoek naar en samenvatten van relevante informatie op het gebied van de actuele medezeggenschapsthema’s voor OR en bestuurder,
 • het begeleiden en coachen van de OR,
 • het helpen bij OR-verkiezingen.

We kunnen echter nog meer voor u doen:

 • technisch voorzitterschap,
 • procesbegeleiding,
 • (team)coaching,
 • training,
 • mediation,
 • (juridische) advisering en begeleiding in medezeggenschap.

In ons werk handelen wij vanuit de bedoeling van medezeggenschap: medewerkers (OR) dragen bij aan de beleidsontwikkeling en de besluitvorming in hun organisatie. Het criterium is niet: ‘hebben we de wet goed toegepast?’ maar ‘hebben we elkaar door middel van goede gesprekken wijzer gemaakt?’

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact met ons op.