Klanten over ons


De klanten die voor OR Secretariaat kozen komen uit diverse sectoren: industrie, zorg, ICT, welzijn, gemeentelijke overheid en rijksoverheid, bouw, uitzendbranche, media, vervoer, entertainment, energie. 

Dick van de Velde heeft de Ondernemingsraad van de Gemeente Heemskerk gedurende drie maanden ondersteund als interim ambtelijk secretaris. We hebben hem in die tijd leren kennen als een zeer ervaren adviseur op het gebied van de Medezeggenschap en een gedreven ambtelijk secretaris. Met name bij het uitbrengen van het advies op een meerjarige organisatievisie was hij van onschatbare waarde voor ons. Maar ook aan het instellen van commissies en het actualiseren van zowel het OR reglement als het convenant OR/bestuurder heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. Verder hebben we samen met hem een keuze gemaakt voor een ander kiesstelsel. Zijn kwaliteiten liggen met name op het vlak van een coachende en inhoudelijke ondersteuning. Zoekt u dit in een ambtelijk secretaris? Dan kunnen we u Dick van harte aanbevelen.

Monique van der Plaat-Wulterkens, Voorzitter Ondernemingsraad Gemeente Heemskerk
Gemeente Heemskerk


‘Als je aan een klus begint van de vorming van een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) voor de fusie van 26 gemeentelijke brandweer organisaties naar één nieuwe organisatie van 1450 medewerkers weet je dat dit een enorme en uitdagende klus is. Wij hebben hierin, als BOR, gedurende drie intensieve jaren mogen samenwerken met een ambtelijk secretaris van het OR secretariaat. De ambtelijke secretaris heeft een zeer grote en kwalitatief hoge bijdrage geleverd aan de BOR. De ambtelijke secretaris stelde ons in staat om als BOR en DB zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Dit was te danken aan de inbreng van (WOR) kennis, ervaring en de manier van het invullen van de rol als ambtelijk secretaris. Het resultaat is geweest dat we als BOR een actieve rol hebben kunnen spelen in de opbouw van de nieuwe organisatie. Dank hiervoor.’

Rob Goes, voorzitter
BOR Brandweer Hollands Midden


Al meerdere zittingsperioden maak ik deel uit van de OR van United.
United is een bedrijf dat televisie faciliteiten verhuurt aan omroepen en productie maatschappijen. Wij zijn onder andere technisch verantwoordelijk voor programma’s zoals RTL Late Night, Wie is de Mol, Tijd voor Max, voetbalwedstrijden enzovoort.
Dit is een hele hectische en enerverende wereld waarbij het belang van de medewerkers maar ook die van de organisatie niet verloren mag gaan. In de afgelopen jaren is onze organisatie gegroeid evenals de OR; deze is veranderd van een slapend orgaan in een actieve ploeg mensen die scherp opereren in een gezonde samenwerking met de bestuurder.
Dit gegeven wordt onderstreept door het feit dat wij een jaar geleden als OR, in deze moeilijke crisistijden, de goedkeuring van de bestuurder kregen om op zoek te gaan naar een ambtelijk secretaris. Wij wisten namelijk dat we die, om een volgende stap te kunnen maken, nodig hadden.
Maar hoe vind je zo iemand? Iemand die ook nog in onze specifieke, technische werkomgeving moest passen. Uiteindelijk zijn we bij het OR secretariaat terecht gekomen en in een prettig, persoonlijk gesprek hebben wij goed onze wensen kenbaar kunnen maken. Vervolgens is Marja aan de slag gegaan en heeft voor ons de perfecte kandidaat gevonden. Deze ambtelijk secretaris is begin 2013 bij ons gestart en dat klopte vanaf het begin. De structuur die zij heeft gebracht en de parate kennis die ze mee neemt helpen ons enorm om slagvaardig onze taak te kunnen uitvoeren. Het geeft voldoening om te zien hoe de OR de bestuurder kan helpen maar ook nog kritischer en beter onderbouwd kan benaderen.
Het is ook een enorm voordeel dat er structuur in het archief zit en de notulen altijd in dezelfde stijl worden opgezet zonder dat hier meerdere collega’s hun uren voor nodig hebben die ze beter kunnen gebruiken aan discussiëren en bespreken van instemmings- en adviesaanvragen.
Kortom, met de inzet van de ambtelijk secretaris heeft de OR van United een grote stap voorwaarts gezet.

Bart Reitsma
United