030 – 293 89 26

Klanten over ons

Wij hebben de ondersteuning van de ambtelijk secretaris Helen van Doorn in het fusieproces als prettig en onmisbaar ervaren. De samenwerking tussen het DB OR en de ambtelijk secretaris was uitstekend. De ambtelijk secretaris deelde haar ervaring en kennis over de toepassing van wet- en regelgeving zonder daarin sturend te zijn. Door haar ervaring in medezeggenschap was de ambtelijk secretaris ook een uitstekende sparringpartner voor ons.

OR De Basis

De Basis (nu onderdeel van het Nederlands Veteranen Instituut)

Ik kan OR Secretariaat van harte aanbevelen!

Ingrid Brouwer

Manager HR, Staatsbosbeheer

Als je aan een klus begint van de vorming van een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) voor de fusie van 26 gemeentelijke brandweer organisaties naar één nieuwe organisatie van 1450 medewerkers weet je dat dit een enorme en uitdagende klus is. Wij hebben hierin, als BOR, gedurende drie intensieve jaren mogen samenwerken met een ambtelijk secretaris van het OR secretariaat. De ambtelijke secretaris heeft een zeer grote en kwalitatief hoge bijdrage geleverd aan de BOR. De ambtelijke secretaris stelde ons in staat om als BOR en DB zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Dit was te danken aan de inbreng van (WOR) kennis, ervaring en de manier van het invullen van de rol als ambtelijk secretaris. Het resultaat is geweest dat we als BOR een actieve rol hebben kunnen spelen in de opbouw van de nieuwe organisatie. Dank hiervoor.

Rob Goes

voorzitter BOR, Brandweer Hollands Midden/Veiligheidsregio Hollands Midden

Deze ambtelijk secretaris is begin 2013 bij ons gestart en dat klopte vanaf het begin. De structuur die zij heeft gebracht en de parate kennis die ze mee neemt helpen ons enorm om slagvaardig onze taak te kunnen uitvoeren. Het geeft voldoening om te zien hoe de OR de bestuurder kan helpen maar ook nog kritischer en beter onderbouwd kan benaderen.
Het is ook een enorm voordeel dat er structuur in het archief zit en de notulen altijd in dezelfde stijl worden opgezet zonder dat hier meerdere collega’s hun uren voor nodig hebben die ze beter kunnen gebruiken aan discussiëren en bespreken van instemmings- en adviesaanvragen.

Bart Reitsma

voorzitter OR, United