OR-verkiezingen


Staan de OR-verkiezingen voor de deur?

Wij kunnen u helpen. De ambtelijk secretaris stippelt in overleg met de OR of Verkiezingscommissie de verkiezingsprocedure uit, voert acties uit die voortkomen uit deze procedure en bewaakt de procedure tot aan het einde. Ook bij de PR en communicatie over de verkiezingen kan de ambtelijk secretaris de OR behulpzaam zijn.

Voor de organisatie van digitale OR-verkiezingen heeft OR Secretariaat ervaring met de applicaties www.or-verkiezingen.nl en www.webelect.nl. Via een van deze verkiezingsapplicaties kunt u desgewenst het gehele verkiezingsprocedure digitaal uitvoeren of alleen een digitaal stembureau inrichten.