030 – 293 89 26

Uw vraag

Onze ervaring uit de afgelopen jaren leert dat ondernemingsraden behoefte hebben aan ondersteuning bij werkzaamheden zoals:

 • Het voorbereiden van OR-vergaderingen en overlegvergaderingen: opstellen concept agenda in overleg met het DB, versturen agenda en vergaderstukken naar OR en bestuurder, notuleren vergaderingen en uitwerken tot samenvattend verslag op onderwerp.
 • De archivering.
 • Het opstellen in concept van correspondentie en publicaties (advies- en instemming, jaarverslag, nieuwsbrief) op inhoudelijk aangeven van de OR.
 • Het bewaken van procedurele en juridische processen.
 • Het toetsen van inkomende instemming- en adviesaanvragen aan Wet op de Ondernemingsraad (WOR).
 • Het desgevraagd geven van advies over het besluitvormingsproces van de OR in het kader van gemaakte afspraken en wet- en regelgeving.
 • Het onderzoek naar en samenvatten van relevante informatie op het gebied van de actuele medezeggenschapsthema’s.
 • Het bijhouden actielijst(en) van de OR-vergadering en overlegvergadering.
 • Het meewerken aan ontwikkeling en bijhouden van communicatie (nieuwsbrief, website) met medewerkers en overige stakeholders.
 • Het coordineren van interne werk- en besluitvormingsprocessen van de OR en desgevraagd van de OR en bestuurder gezamenlijk.
 • Het bijdragen aan de vorming van visie en doelen van de OR, daar van toepassing in samenspraak met de bestuurder.
 • Het meewerken aan de organisatie van de OR-verkiezingen.
 • ………..

Met de inzet van onze ambtelijk secretaris bij uw OR houdt de dienstverlening niet op. Bij ziekte of vakantie van uw ambtelijk secretaris zorgen wij, indien mogelijk, voor vervanging. Daarnaast kunt u met al uw vragen over medezeggenschap bij ons terecht. OR Secretariaat helpt u bij het vinden van de antwoorden.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw medezeggenschap?

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.