030 – 293 89 26

Goede Doelen

OR Secretariaat draagt de volgende initiatieven een warm hart toe:

Radio 3FM Serious Request

Dj’s van Radio 3FM sluiten zich jaarlijks op in een ‘glazen huis’ met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor een door hun gekozen goed doel. We ondersteunen Radio 3FM Serious Request jaarlijks met een gift.

Stichting Horison
Horison ontwikkelde de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL). Via deze methode hebben ouders/verzorgers handvatten om hun kind met autisme doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelingsdomeinen. CSL leert ouders/verzorgers hoe het contact met het kind verstrekt kan worden en hoe zij vanuit het contact vervolgens op een ontspannen manier het kind effectief en doelmatig kunt stimuleren.
Meer informatie: www.horison.nl