Goede Doelen


OR Secretariaat draagt de volgende initiatieven een warm hart toe:

Stichting Horison
Horison ontwikkelde de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL). Via deze methode hebben ouders/verzorgers handvatten om hun kind met autisme doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelingsdomeinen. CSL leert ouders/verzorgers hoe het contact met het kind verstrekt kan worden en hoe zij vanuit het contact vervolgens op een ontspannen manier het kind effectief en doelmatig kunt stimuleren.
Meer informatie: www.horison.nl

Stichting Yente
Yente ondersteunt vrouwelijke ondernemers wereldwijd. Met kennis, adviezen, bemiddeling en matchmaking. En door het helpen opzetten, verbinden en versterken van hun netwerken.
Meer informatie: www.yente.org