030 – 293 89 26

Het team

Marja van Kerkhof

Marja van Kerkhof

Marja van Kerkhof (founder) is al 22 jaar professional in medezeggenschap. Zij werkt in de rol van trainer, procesbegeleider, teamcoach en ambtelijk secretaris.

Marja's uitgangs...Lees verder

E
Marja van Kerkhof

Marja van Kerkhof

Marja van Kerkhof (founder) is al 22 jaar professional in medezeggenschap. Zij werkt in de rol van trainer, procesbegeleider, teamcoach en ambtelijk secretaris.

Marja's uitgangspunt in haar werk is 'medezeggenschap vanuit de bedoeling'. Dat betekent dat het resultaat van de medezeggenschap niet wordt getoetst door het criterium ‘Hebben we als OR en bestuurder de wet goed toegepast?’ maar door het criterium ‘Hebben we als OR en bestuurder goede gesprekken gevoerd met als resultaat dat de OR een wezenlijke bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling van beleid en in de besluitvorming?' De gedachte is dat OR (medewerkers) en bestuurder elkaar wijzer kunnen maken als het gaat om de vraagstukken waar de organisatie voor staat, ieder vanuit de eigen rol. Daarmee worden de oplossingen voor de vraagstukken beter, sterker en betekenisvoller.

Marja studeerde HBO management, economie en recht. Zij volgde bij SIOO de basisopleiding tot organisatie-adviseur. Vanwege haar belangstelling voor teamontwikkeling doorliep zij de opleiding 'Leer teamcoachen' bij Floor Daver. Om beter te worden in het voeren van het goede gesprek, volgde zij level 1 t/m 3 Deep Democracy bij Human Dimensions. Voor de rol van trainer volgde Marja bij UvA AIAS de leergang tot Medezeggenschap Opleider en bij de Academie voor Innovatief Trainen de opleiding tot professioneel trainer. Marja is geregistreerd MZ-opleider (RMZO).

 

 

Betsie Vermeulen

Betsie Vermeulen

Betsie Vermeulen (1955) is een (senior) ambtelijk secretaris. Medezeggenschap is voor haar al zo’n kwart eeuw een groot goed. Het geeft mensen de kans om invloed uit te oefenen o...Lees verder

E
Betsie Vermeulen

Betsie Vermeulen

Betsie Vermeulen (1955) is een (senior) ambtelijk secretaris. Medezeggenschap is voor haar al zo’n kwart eeuw een groot goed. Het geeft mensen de kans om invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie waar ze werken. Dit is gezond voor de organisatie en voor de mensen zelf. De OR kan gezien worden als een interne adviseur voor de bestuurder en de betrokken medewerkers maken altijd wel een persoonlijke ontwikkeling door.
Als veelzijdig praktijkmens is ze gericht op kwaliteit en meerwaarde en heeft ervaring in alle sectoren, vooral in die van de zorg en welzijn.
Thema’s, activiteiten:

 • reorganisaties en fusies;
 • communicatie met de achterban;
 • procesbewaking;
 • interactie tussen de OR en de bestuurder;
 • coachen van voorzitter, DB en OR;
 • voorlichting geven over de medezeggenschap/WOR;
 • verkiezingen.

Ze heeft diverse opleidingen gevolgd (Van der Hilst, Open Universiteit) en de ervaringen worden regelmatig aangevuld met gepaste bijscholingen. Zowel gericht op de medezeggenschap als op het energetisch (groeps)proces.
OR-teams die een beroep op Betsie doen wil ze zo optimaal mogelijk begeleiden. Zodat het team zich professioneel en met plezier verder ontwikkelt.

Caroline van der Hout

Caroline van der Hout

Caroline van der Hout (1965) is sinds 2003 als freelance ambtelijk secretaris actief.
Na haar opleiding Europees Secretaresse aan het Instituut Schoevers te Tilburg en de studie F...Lees verder

E
Caroline van der Hout

Caroline van der Hout

Caroline van der Hout (1965) is sinds 2003 als freelance ambtelijk secretaris actief.
Na haar opleiding Europees Secretaresse aan het Instituut Schoevers te Tilburg en de studie Frans, handels-economische variant, op de Hogeschool Tilburg is zij ruim 10 jaar werkzaam geweest als directiesecretaresse en secretaresse Raad van Bestuur bij internationale bedrijven. Na een bewuste keuze om het roer om te gooien en als zelfstandige verder te gaan, is zij gevraagd om als ambtelijk secretaris de ondernemingsraad, de centrale ondernemingsraad en de Europese ondernemingsraad van een internationaal bedrijf te komen ondersteunen. Vanuit deze opdracht heeft zij zich met enthousiasme breder verdiept in het vak ambtelijk secretaris.
De afgelopen jaren heeft zij als ambtelijk secretaris gewerkt bij verschillende bedrijven in zowel de publieke als de private sector en heeft zij met een breed scala aan OR-onderwerpen te maken gehad zoals reorganisaties, ondernemingsplannen, strategisch HRM-plannen, personeelshandboeken, ARBO-beleid, verkiezingen, en medewerkersonderzoeken.
Haar jarenlange ervaring aan de zijde van directieleden en leden van de Raad van Bestuur heeft haar geleerd snel te schakelen, goed te organiseren, als klankbord te fungeren en efficiënt en zeer gestructureerd te werken.

Haar expertise ligt op het gebied van:

 • Het ondersteunen van ondernemingsraden, zowel secretarieel, organisatorisch als beleidsmatig
 • De professionalisering van de medezeggenschap: kennis, vaardigheden en gedrag
 • Communicatie met de achterban
 • Het organiseren van ondernemingsraadverkiezingen

Visie op het vak
“De OR in zijn kracht zetten” is mijn visie op het vak. Iedere ondernemingsraad heeft andere ondersteuning, begeleiding en advisering nodig. Ik zie het iedere keer opnieuw als een uitdaging om door middel van het bieden van de juiste ondersteuning, begeleiding en advisering een ondernemingsraad zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

 

Dorothy van Slooten

Dorothy van Slooten

Dorothy van Slooten heeft na haar paramedische studie het roer omgegooid en is het bedrijfsleven ingegaan. Tijdens het eerste deel van haar loopbaan bij een onderdeel van een verze...Lees verder

E
Dorothy van Slooten

Dorothy van Slooten

Dorothy van Slooten heeft na haar paramedische studie het roer omgegooid en is het bedrijfsleven ingegaan. Tijdens het eerste deel van haar loopbaan bij een onderdeel van een verzekeringsmaatschappij heeft zij gedurende enkele jaren actief deelgenomen aan de medezeggenschap. Nadien heeft zij 10 jaar gewerkt als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van een gerenommeerde automobielimporteur. In die periode heeft zij de opleiding voor het ambtelijk secretariaat gevolgd en daar waar nodig extra opleidingen gedaan om haar kennis en kunde actueel te houden.

Vanaf 2005 heeft Dorothy haar eigen bureau en is zij werkzaam (geweest) als ambtelijk secretaris bij diverse bedrijven in zowel de private alsook de (semi) publieke sector. Zij is ook actief als trainer / begeleider van ondernemingsraden.

Haar expertise ligt op het gebied van:

 • Ondersteuning van de ondernemingsraden op het gebied van het secretariaat, procedurele zaken, overleg met de bestuurder, organisatie van verkiezingen.
 • Het begeleiden van OR-leden en leden van het DB van de OR.
 • Opzetten van het secretariaat voor de OR en inwerken van de (gekozen en/of ambtelijk) secretaris.
 • Procesbegeleiding van advies- en instemmingstrajecten.
 • Het geven van training in medezeggenschap.
 • Begeleiding van brainstormsessies.

Visie op het vak
Ondersteunen en begeleiden van ondernemingsraden blijft een mooi vak. Het is gevarieerd en je hebt  altijd te maken met mensen.

De AS werkt mee aan het goed functioneren van de OR. Een goed lopend secretariaat is belangrijk maar de AS moet meer dan dat kunnen. De ambtelijk secretaris stimuleert tijdens lastige situaties in de medezeggenschap de OR om creatieve, binnen het bedrijf passende, oplossingen te vinden. Dat vraagt om communicatieve en creatieve vaardigheden als ook kennis van het brede scala van mogelijkheden binnen de medezeggenschap.

Hanneke Versluis-Olling

Hanneke Versluis-Olling

Hanneke Versluis (1966) runt enthousiast OR-secretariaten sinds eind jaren ’90. Eerst als gekozen secretaris en vanaf 2009 als zelfstandige ambtelijk secretaris. Ze staat raden b...Lees verder

E
Hanneke Versluis-Olling

Hanneke Versluis-Olling

Hanneke Versluis (1966) runt enthousiast OR-secretariaten sinds eind jaren ’90. Eerst als gekozen secretaris en vanaf 2009 als zelfstandige ambtelijk secretaris. Ze staat raden bij van een farmaceut, een telecombedijf, een facelitair bedrijf en van een grote ngo. Ook deed ze deze ervaring op in de offshore, de high-tech sector, het bankwezen; bij een inspectie, een erfgoed-stichting en een mooi rood luchtvaartbedrijf.

Vanuit haar (ambtelijk) secretarisfunctie is ze meestal onderdeel van het dagelijks bestuur van de OR. Mede gezien haar ruime purser ervaring is Hanneke zowel dienstverlenend als sturend. Ze is praktisch ingesteld en oplossingsgericht, met altijd oog voor de mens aan alle kanten van de medezeggenschapstafel. Humor en het tonen van waardering zijn smeerolie bij zware processen. En met het geschreven woord, zoals in notulen, correspondentie en nieuwsbrieven, helpt ze sturen in de richting die haar OR voor ogen heeft.

Ze is vooral goed in bruggen bouwen; teambuilding; vaart houden in de medezeggenschap; professionalisering van de OR (leden).
Hanneke is ook inzetbaar voor:

 • technisch voorzitterschap (neutraliteit bij ondernemingsraadsvergaderingen);
 • teamcoaching in medezeggenschap (ontwikkeling van en betere samenwerking in de OR);

Hanneke studeerde technisch management (HTS), was een jaar productmanager en studeerde vervolgens Arbeid- en Organisatiepsychologie (VU). Ze bekostigde de tweede studie met een baan bij Martinair en rolde daar de medezeggenschap in.

Visie op het vak

De ambtelijk secretaris helpt de OR om uit de medezeggenschap dat te halen, waarvoor het bedoeld is: meedenken bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Door veel werk uit handen te nemen, voor trainingen te zorgen en processen te sturen en voor te bereiden, kunnen OR leden zich richten op de kern; gedegen advies uitbrengen en weloverwogen besluiten al dan niet in te stemmen. Zo heeft de OR meerwaarde; besluiten tot veranderingen worden meer gedragen binnen de organisatie.

Judith Ernest

Judith Ernest

Judith Ernest is sinds 2006 als ambtelijk secretaris aan het werk. Na het opdoen van ruime ervaring heeft zij besloten om als ZZP-er aan de slag te gaan.  Haar doel is het uitdrag...Lees verder

E
Judith Ernest

Judith Ernest

Judith Ernest is sinds 2006 als ambtelijk secretaris aan het werk. Na het opdoen van ruime ervaring heeft zij besloten om als ZZP-er aan de slag te gaan.  Haar doel is het uitdragen van haar passie, nl. het ondersteunen van de medezeggenschap.

Judith werkt veelal in de volle breedte van de functie, waaronder de secretariële taken, de procesbegeleidende taken, de beleidsvoorbereidende taken en de adviestaken. Ook draait zij haar hand niet om voor individuele scholing en begeleiding in het werk van voorzitters, raadsleden en secretarissen. Judith is werkzaam in alle sectoren: zakelijk, overheid en zorg.

Naast het ondersteunen van de medezeggenschap heeft Judith ook uitstapjes gemaakt naar HR-projecten. Een voorbeeld is de omzetting van protocollen en reglementen in het kader van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Naast de rol van projectleider en procesbegeleider heeft zij zich ook inhoudelijk met de reglementen bezig gehouden en de HR-afdeling en bestuurder ondersteunt in het gesprek met de ondernemingsraden en overleggen met de vakbonden. De ervaring op gebied van HR blijkt een meerwaarde te zijn in de ondersteuning van de medezeggenschap.

Haar expertise ligt op het gebied van:

 • Ondersteuning van de ondernemingsraden, zowel secretarieel, procesmatig, procedureel, organisatorisch als beleidsmatig;
 • Het ondersteunen in fusie en reorganisatietrajecten;
 • Het opzetten van een nieuwe ondernemingsraad en/of vernieuwende vormen van medezeggenschap vanaf de basis;
 • Het organiseren en/of begeleiden van verkiezingen;
 • Het begeleiden van een nieuwe (ambtelijk) secretaris in het werk en wegwijs maken qua kennis en mogelijke werkwijzen, zodat een nieuwe secretaris snel zelfstandig de OR kan begeleiden;
 • Coaching van individuele OR- / DB-leden van de OR.

Visie op het vak:

Een organisatie staat of valt met haar medewerkers. Het is dus belangrijk om medewerkers te betrekken bij alles wat er in het bedrijf gebeurt. De ondernemingsraad (OR) is een belangrijke schakel tussen personeel en organisatie, het moet een betrokken, positief team zijn waarmee een bestuurder om tafel wil. Een bestuurder moet erop kunnen vertrouwen dat een OR proactief, gedreven en serieus zijn achterban vertegenwoordigt tijdens overleggen. De AS neemt daarbij een hoop praktisch werk van de schouders van de OR-leden maar zorgt er ook voor dat de OR leden hun werk efficiënt en met plezier kunnen uitvoeren.

Wie ben ik? (volgens een opdrachtgever)

Vol energie en enthousiasme gaat Judith elke uitdaging die op haar pad komt te lijf. Voor werkzaamheden die ze eerder heeft gedaan kan ze uit haar ruime kennis, ervaring en netwerk putten om zaken snel en effectief op te pakken en af te ronden. Waar het (deels) nieuwe werkzaamheden of een nieuw werkgebied is gebruikt ze haar enthousiasme en positieve energie om daadkrachtig tot resultaten te komen. Ze verliest daarbij nooit de mens uit het oog en vindt altijd de balans tussen wat moet en wat goed voelt.

Marjon Govers-Kelder

Marjon Govers-Kelder

Marjon Govers-Kelder startte op 1 januari 2007 als freelance ambtelijk secretaris, nadat zij in bijna 10 jaren in verschillende dienstverbanden als ambtelijk secretaris ervaring ha...Lees verder

E
Marjon Govers-Kelder

Marjon Govers-Kelder

Marjon Govers-Kelder startte op 1 januari 2007 als freelance ambtelijk secretaris, nadat zij in bijna 10 jaren in verschillende dienstverbanden als ambtelijk secretaris ervaring had opgedaan.
In de 8 jaren die zij de functie van ambtelijk secretaris medezeggenschap bij een grote verzekeraar vervulde, werkte zij voor een veelheid aan ondernemingsraden, verspreid over de totale organisatie. Zij startte hierbij een groot aantal ondernemingsraden op, schoof ze in één en werkte aan hun professionalisering. Zij werkte met ondernemingsraden onder andere aan onderwerpen als samenvoegingen van bedrijven of onderdelen, afstotingen van onderdelen, verhuizingen van bedrijven of onderdelen, arbeidsvoorwaarden, discussie medezeggenschapsstructuur, verkiezingen, PR enzovoort.

Marjon Govers-Kelder werkt in de volle breedte van de functie, waaronder de secretariële taken, de procesbegeleidende taken, de beleidsvoorbereidende taken en de adviestaken. Tevens deed zij veel aan individuele scholing in het werk van ondernemingsraadsleden en nieuwe ambtelijk secretarissen.

In 2009 rondde Marjon een opleiding tot coach af. In 2010 begeleidde zij als coach enkele voorzitters van ondernemingsraden en een aantal ambtelijk secretarissen in hun OR-werk.

Haar expertise ligt op het gebied van:

 • Ondersteuning van de ondernemingsraden, zowel secretarieel, procesmatig, procedureel, organisatorisch als beleidsmatig;
 • Het opzetten van een nieuwe ondernemingsraad vanaf de basis;
 • Het organiseren en/of begeleiden van verkiezingen;
 • Het begeleiden van een nieuwe ambtelijk secretaris in het werk en wegwijs maken in de kennis en de mogelijke werkwijzen, zodat een nieuwe ambtelijk secretaris snel zelfstandig de OR kan begeleiden;
 • Coaching van individuele OR- / DB-leden of groepscoaching voor de OR.

Visie op het vak
‘Een ambtelijk secretaris kan ingezet worden om het werk van een ondernemingsraad behapbaar te maken, naast de vaak drukke reguliere functies die de leden van de OR moeten vervullen. De ambtelijk secretaris neemt daarbij een hoop praktisch werk van de schouders van de OR-leden en voegt hier bovendien een stuk professionaliteit aan toe. Bovendien kan zij de raad van een gedegen advies dienen, door specifieke focus op het vak van medezeggenschap. Dit alles met het doel om de raad te helpen in het nemen van een gedegen besluiten en daarmee de meerwaarde van de OR binnen de organisatie te vergroten.’

Pauline Goddijn

Pauline Goddijn

Samen op naar een goed resultaat, ieder vanuit de eigen rol!
De crux van een technisch voorzitter is een combinatie van afstand en betrokkenheid. Enerzijds een goed overzicht over...Lees verder

E
Pauline Goddijn

Pauline Goddijn

Samen op naar een goed resultaat, ieder vanuit de eigen rol!
De crux van een technisch voorzitter is een combinatie van afstand en betrokkenheid. Enerzijds een goed overzicht over het geheel, anderzijds een constructieve sfeer in de vergadering maakt of breekt het resultaat.

Pauline in het kort: grote lijnen, onconventioneel, hart voor mens en bedrijf, no nonsense, direct, legt makkelijk contact dwars door organisatielagen en -culturen heen en gewend om in verschillende krachtenvelden tegelijk te bewegen. Resultaatgericht met aandacht voor het proces.

Na een groot deel van het werkend leven gewerkt te hebben als leidinggevende, van middelgrote afdelingen tot grote divisies van een paar honderd man, werkt Pauline nu met veel enthousiasme als zelfstandig consultant en interim-manager voor en met teams/organisaties aan (o.m.) het ontwikkelen van een vitale organisatiecultuur. Is daarmee ook gewend met precaire onderwerpen om te gaan. Met als achtergrond arbeids- en organisatiepsychologie blijft gedrag in organisaties fascinerend voor Pauline.

Inge van den Ende

Inge van den Ende

Inge is een enthousiaste, betrokken en ervaren ambtelijk secretaris / medezeggenschapsprofessional. Zij brengt ingewikkelde materie begrijpelijk en behapbaar. Gedreven zijn, werken...Lees verder

E
Inge van den Ende

Inge van den Ende

Inge is een enthousiaste, betrokken en ervaren ambtelijk secretaris / medezeggenschapsprofessional. Zij brengt ingewikkelde materie begrijpelijk en behapbaar. Gedreven zijn, werken met en voor mensen en haarzelf voortdurend ontwikkelen, horen bij haar.
Haar sterke punt als ambtelijk secretaris is het vinden van de samenwerking tussen de ondernemingsraad en de organisatie. Het is haar missie is om de kwaliteit van medezeggenschap binnen een organisatie te stimuleren.

Inge heeft bij verschillende ondernemingsraden succesvol een vorm van participatieve medezeggenschap geïntroduceerd, waarbij medewerkers meer betrokken worden bij veranderingen en de besluitvorming daarover.
Ze heeft ruime medezeggenschapservaring in de zorg: ziekenhuis, gezondheidscentra/huisartsenpraktijken, jeugdzorg, (kinder)thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen met woningstichting. Daarnaast heeft ze ruime ervaring bij multinationals waarbij de OR’en o.a. zelf onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en een Sociaal Plan.
Ze is bekend met de WOR (Wet op de Ondernemingsraden), WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) 2018 en de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).

Visie op het vak:
Als ambtelijk secretaris ben ik inhoudelijk goed op de hoogte van zaken omtrent arbeidsverhoudingen en kan daardoor voor anderen ingewikkelde zaken juist inzichtelijk maken. Met scherp zicht op ieders rol en respect voor ieders positie ben ik in staat de medezeggenschap stevig te ondersteunen en tóch (of júist) de samenwerking tussen bestuurder en OR te bevorderen. Tot slot beschik ik over een gezonde doorpak mentaliteit; gericht op concrete resultaten en niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken. Samen kijken we hoe we op professionele en ambitieuze wijze een bepaald doel kunnen behalen.

 

Jeane-Marie van Zundert

Jeane-Marie van Zundert

Jeane-Marie van Zundert (1973) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Tilburg. Daarna heeft ze 15 jaar ervaring opgedaan als arbeidsrecht jurist en bestuurssecretari...Lees verder

E
Jeane-Marie van Zundert

Jeane-Marie van Zundert

Jeane-Marie van Zundert (1973) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Tilburg. Daarna heeft ze 15 jaar ervaring opgedaan als arbeidsrecht jurist en bestuurssecretaris van landelijke werkgeversverenigingen, waarbij ze onder andere betrokken was bij het tot stand komen van cao’s. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in medezeggenschapsraden in het onderwijs en in de zorg. Haar rol als lid van Raad van Toezicht binnen een scholengemeenschap geeft haar een uniek inzicht in de gehele cirkel van governance.

Tijdens haar werk als bestuurssecretaris werd het haar duidelijk dat zij het best op haar plek is als adviseer van besturen en raden. Wat haar daarin zo aantrekt zijn de verschillende rollen die de ambtelijk secretaris, ofwel de adviseer medezeggenschap, op verschillende momenten moet aannemen. De rol van adviseer, procesregisseur en coach. De ambtelijk secretaris moet ook in het bezit zijn van een goede politieke antenne en het vermogen hebben om tegengestelde belangen te kunnen overbruggen. Zaken die haar goed liggen en haar uitgedaagd houden!

In haar laatste opdrachten heeft ze zich vooral toegelegd op het inrichten van participatieve (vernieuwde) medezeggenschap, waarbij de ondernemingsraad zo vroeg mogelijke wordt betrokken bij het tot stand komen van een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur. De ondernemingsraad maakt daarbij, zoveel als het mogelijk is, gebruik van kennis en ervaring van de collega’s van de werkvloer ( de achterban). Op die manier heeft de ondernemingsraad een wezenlijke invloed en zorgt deze manier van aanpak voor een soepel lopend medezeggenschapstraject.

Jeane-Marie heeft veel ervaring en kennis op het terrein van:

 • Het voeren van het ambtelijk secretariaat in al zijn facetten
 • Begeleiden en adviseren van de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsprocedures.
 • participatieve medezeggenschap
 • arbeidsrecht
 • Het duurzaam verbeteren van de relatie met de bestuurder
 • Het coachen en professionaliseren van het DB en de overige OR leden in hun rol als volwaardige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur
 • Communicatie met de achterban van de ondernemingsraad;
 • opzetten van het secretariaat voor de OR en inwerken van de (gekozen en/of ambtelijk) secretaris;

Volgens Jeane-Marie is het vooral de rol van de ambtelijk secretaris om ervoor te zorgen dat de ondernemingsraad in hun kracht staat. Dat betekent dat de leden van de ondernemingsraad voldoende beschikken over de begeleiding en inhoudelijke kennis die zij nodig hebben om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de Raad van Bestuur. Verder is volgens haar medezeggenschap gebaat bij een positieve samenwerking en overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder. Hierin moet van beide zijden geïnvesteerd worden. Deze investering betaalt zich terug op het moment dat de verhoudingen op de proef gesteld worden en tegengestelde belangen moeten worden overbrugd.

Magda Terpstra

Magda Terpstra

Magda Terpstra (1965) is sinds 1998 betrokken bij medezeggenschap en heeft op dit vlak ervaring opgedaan in de zorg, ICT, Retail en Faciliterende diensten.
Tijdens haar werkzaamhe...Lees verder

E
Magda Terpstra

Magda Terpstra

Magda Terpstra (1965) is sinds 1998 betrokken bij medezeggenschap en heeft op dit vlak ervaring opgedaan in de zorg, ICT, Retail en Faciliterende diensten.
Tijdens haar werkzaamheden als ambtelijk secretaris heeft zij haar opleiding tot Mediator en Conflictcoach afgerond.
Haar hart ligt bij de medezeggenschap. Ze houdt van het ondersteunen van ondernemingsraden in complexe organisaties waarbij het een uitdaging is om de medezeggenschapsleden zo goed mogelijk hun werk te laten doen.
Haar ervaring in het werken met internationale medezeggenschap kan ze inzetten en overdragen, waarbij ze oog heeft voor de diversiteit van de verschillende landen en continenten.

Haar expertise ligt op het gebied van:

 • Het ondersteunen van ondernemingsraden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied.
 • Een bijdrage leveren aan het overlegklimaat binnen de ondernemingsraad en zijn stakeholders.
 • Overdragen van kennis en vaardigheden naar de behoefte van de ondernemingsraad.
 • Begeleiden van complexe advies- en instemmingstrajecten.

Visie op het vak:
‘Samen werken aan mede – zeggenschap. Een OR wordt gekozen door de achterban. Niet geselecteerd op kwaliteiten, heeft elke ondernemingsraad enthousiaste medewerkers die met elkaar aan de slag gaan. Daar een bijdrage aan leveren om in harmonie complexe vraagstukken op te lossen is voor mij een uitdaging’.

Tineke van de Bovenkamp

Tineke van de Bovenkamp

Tineke van de Bovenkamp (1970) is een ondersteuner in hart en nieren. Al meer dan 25 jaar in het vak als o.a. directiesecretaresse, management assistent en notulist. Tineke heeft e...Lees verder

E
Tineke van de Bovenkamp

Tineke van de Bovenkamp

Tineke van de Bovenkamp (1970) is een ondersteuner in hart en nieren. Al meer dan 25 jaar in het vak als o.a. directiesecretaresse, management assistent en notulist. Tineke heeft ervaring opgedaan in verschillende werkvelden, van financiële dienstverlening tot gezondheidszorg en (semi)overheid.

Tineke en de OR
Sinds een jaar heeft Tineke zich toegelegd op het ondersteunen van de ondernemingsraad als ambtelijk secretaris. Ze heeft de leergang 1 van de opleiding tot ambtelijk secretaris afgerond en heeft al veel ervaring opgedaan het afgelopen jaar in het ondersteunen van een OR.
Door haar brede kennis van beleidsterreinen en processen binnen diverse organisaties, gecombineerd met de bekendheid met specifieke OR aangelegenheden, kan Tineke een OR uitstekend van dienst zijn. Of het nu gaat om de organisatie en verslaglegging van de vergaderingen, het toepassen van wet- en regelgeving of de communicatie met achterban en andere stakeholders: tot in de puntjes wordt hiervoor gezorgd. Wanneer er een adviesaanvraag of een instemmingsverzoek bij de OR belandt, weet Tineke haar weg in dit traject, inclusief het opstellen van de benodigde brieven en verdere communicatie.
De ruime ervaring met het ondersteunen van directies, besturen en raden van toezicht komt uitstekend van pas wanneer het gaat om inzicht in politieke verhoudingen en strategische en tactische zaken.

Tineke persoonlijk
Ontzorgen, proactief zijn, zelfstandigheid en prioriteiten stellen zijn mijn tweede natuur. Ik hou ervan dienstbaar en in vertrouwen te opereren. Ik ben empathisch en heb oog en hart voor de omgeving. Verbindend zijn en beschikken over de nodige portie humor maken dat ik het zakelijke en het menselijke goed combineer. Zowel zorgvuldigheid als flexibiliteit heb ik hoog in het vaandel staan.

Mijn tien kernwaarden zijn:
Betrouwbaar - integer en discreet.
Betrokken - persoonlijk én op de inhoud.
Professioneel - bekwaam en vakkundig.
Dienstbaar - laat de ander optimaal functioneren
Hoogwaardig - streeft naar excellente kwaliteit.
Representatief - voorkomend en gepast zichzelf.
Zorgzaam - oog voor wat nodig is.
Adequaat - notie van handelen.
Intuïtief - met gevoel voor het moment.
Organisatorisch - brengt rust en structuur.

Cora Derks

Cora Derks

Cora Derks heeft na een loopbaan als sociaal pedagoog in jeugdwelzijn gekozen voor de studie personeelswetenschappen waar zij haar kennis van mensen en processen kon aanvullen met ...Lees verder

E
Cora Derks

Cora Derks

Cora Derks heeft na een loopbaan als sociaal pedagoog in jeugdwelzijn gekozen voor de studie personeelswetenschappen waar zij haar kennis van mensen en processen kon aanvullen met kennis van arbeidsrecht en mensen in organisaties. Tevens heeft zij na een master supervisie en deskundigheidsbevordering ook ervaring opgedaan als coach in het bedrijfsleven. Met die kennis is zij op een P&O afdeling gaan werken en daar betrokken geraakt bij medezeggenschap. Sinds die tijd (2004) ondersteunt zij ondernemingsraden in nationale en internationale ondernemingen (secretarieel, inhoudelijk beleidsvoorbereidend en coachend) bij het medezeggenschapsproces. De ondersteuning is zowel gericht op secretariële zaken (opzetten archief, ondersteunen OR), het beïnvloedingsproces (onderhandelen, kennis van arbeidsrecht en de WOR) als op inhoudelijke onderwerpen. Ze maakt daarbij gebruik van haar kennis, kunde en ervaring als personeelswetenschapper, agoog en supervisor.

Door haar brede ervaring in verschillende bedrijven zowel nationaal als internationaal (Engelstalig) en wel of niet beursgenoteerd, vakbondsorganisatie, welzijn, zorg, uitzendbranche, dienstverlening en handel kent zij alle in en outs van medezeggenschap. Ze is analytisch sterk, heeft snel inzicht in organisaties en processen en werkt efficiënt en effectief.

Cora heeft veel ervaring en kennis op het terrein van:

 • Het ondersteunen en adviseren van de ondernemingsraden, zowel beleidsmatig en coördinerend, als secretarieel, procesmatig, procedureel en organisatorisch;
 • Het ondersteunen en adviseren van de bestuurder t.a.v. medezeggenschap
 • Het verbeteren en professionaliseren van de relatie bestuurder – OR door wederzijds vertrouwen en respect
 • Procesbegeleiding (en indien gewenst) inhoudelijk sparren bij advies- en instemmingstrajecten met name op het terrein van:
  • Reorganisaties, verhuizingen en sociale plannen
  • Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
  • Pensioenregelingen
 • Het coachen, professionaliseren en begeleiden van het DB en de overige OR leden.
 • Organisatie van verkiezingen, opzetten van het secretariaat voor de OR en inwerken van de (gekozen en/of ambtelijk) secretaris;
 • Het geven van WOR-training aan OR-leden en directieleden;
 • Communicatie met de achterban van de ondernemingsraad;
 • Public Relations en OR.

Visie op medezeggenschap en de rol van ambtelijk secretaris.

Van goede medezeggenschap worden bedrijven beter en dat geldt zowel voor de medewerkers als voor de aandeelhouders. Een professionele OR levert hier een belangrijke bijdrage aan. Als ambtelijk secretaris wil ik dat ondersteunen.

Corinne Kalisvaart

Corinne Kalisvaart

Corinne Kalisvaart (1964) heeft 18 jaar ervaring als ambtelijk secretaris van diverse ondernemingsraden in verschillende branches, nationaal en internationaal, al dan niet beursge...Lees verder

E
Corinne Kalisvaart

Corinne Kalisvaart

Corinne Kalisvaart (1964) heeft 18 jaar ervaring als ambtelijk secretaris van diverse ondernemingsraden in verschillende branches, nationaal en internationaal, al dan niet beursgenoteerd. Ze werkt zowel Nederlands- als Engelstalig. Voorheen is zij werkzaam geweest bij diverse ondernemingen als Directie Secretaresse.
Door het werken met veel verschillende ondernemingsraden heeft zij een uitgebreide kennis en ervaring met de medezeggenschap in de praktijk. Zij is goed in staat om de hoofdzaken te scheiden van de bijzaken. Ze denkt snel en werkt efficiënt en analytisch.
Naast een uitgebreide kennis van de Wet op de Ondernemingsraden heeft zij ruime ervaring met de medezeggenschap bij onder andere reorganisaties, verhuizingen en veranderingen van arbeidsvoorwaarden binnen de diverse bedrijven. Vooral het werken met veel verschillende soorten mensen van diverse afdelingen heeft haar doen kiezen voor de medezeggenschap. Het is haar doel de Ondernemingsraad en de Bestuurder te helpen om tot een zo constructief mogelijke samenwerking te komen.

Visie
‘Ondernemingsraadwerk kenmerkt zich door pieken en dalen in de werkdruk. Vooral in drukke tijden is extra secretariële ondersteuning en bewaking van de processen voor de ondernemingsraad meer dan welkom, zodat de OR leden zich op de medezeggenschapstaken en hun dagelijkse werk kunnen richten.
Ik zie het als een uitdaging om de ondernemingsraad flexibel en professioneel te ondersteunen en zo bij te dragen aan een goed functionerende ondernemingsraad binnen het bedrijf: voor de OR leden, de Bestuurder en de medewerkers.

Mijn functie als ambtelijke secretaris wijzigt meestal tijdens de zittingsperiode van de Ondernemingsraad. In het begin zal ik vaak meer uitleggen over de WOR in de praktijk en toelichting geven op de procedures. Maar naar mate de OR leden meer ervaren worden in het medezeggenschapswerk, is er meer ruimte voor het initiatiefrecht van de Ondernemingsraad om samen met de Bestuurder te werken aan verbeteringen in de organisatie’.

Ilona Verheul-van der Woude

Ilona Verheul-van der Woude

Ilona Verheul-van der Woude (1961) heeft meer dan 12 jaar ervaring als ambtelijk secretaris van diverse medezeggenschapsraden in verschillende sectoren, zowel nationaal en internat...Lees verder

E
Ilona Verheul-van der Woude

Ilona Verheul-van der Woude

Ilona Verheul-van der Woude (1961) heeft meer dan 12 jaar ervaring als ambtelijk secretaris van diverse medezeggenschapsraden in verschillende sectoren, zowel nationaal en internationaal en beursgenoteerde bedrijven. Ze werkt bij Nederlands- en Engelstalige bedrijven. Voorheen heeft zij voornamelijk gewerkt als management assistente, o.a. op HR gebied.

Visie op het vak
De medezeggenschapraden die een beroep op mij doen, wil ik, met passie voor de medezeggenschap en een onafhankelijke, frisse blik, de optimale ondersteuning geven. Ik ben van mening dat ik het mooiste vak heb. Ik ben bereid om mijn kennis te delen en het geeft me veel voldoening om met mensen te werken. Als de OR-leden werken vanuit hun talent, ontwikkelt het team zich als een ‘professionele gesprekspartner.’

‘De OR in zijn kracht zetten’ is mijn visie op het vak. Iedere ondernemingsraad heeft andere ondersteuning, begeleiding en advisering nodig. Ik zie het iedere keer opnieuw als een uitdaging om door middel van het bieden van de juiste ondersteuning, begeleiding en advisering een ondernemingsraad zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Visie
Ondernemingsraadwerk kenmerkt zich door pieken en dalen in de werkdruk. Vooral in drukke tijden is extra secretariële ondersteuning en bewaking van de processen voor de ondernemingsraad meer dan welkom, zodat de OR leden zich op de medezeggenschapstaken en hun dagelijkse werk kunnen richten. Naast veel organisatorische taken, richt ik mij vooral op de procesmatige en strategische advisering.

Ik zie het als een uitdaging om de ondernemingsraad flexibel en professioneel te ondersteunen en zo bij te dragen aan een goed functionerende ondernemingsraad binnen het bedrijf: voor de OR leden, de bestuurder en de medewerkers.

Mijn functie als ambtelijke secretaris wijzigt meestal tijdens de zittingsperiode van de Ondernemingsraad. In het begin zal ik vaak meer uitleggen over de WOR in de praktijk en toelichting geven op de procedures. Maar naar mate de OR leden meer ervaren worden in het medezeggenschapswerk, is er meer ruimte voor het initiatiefrecht van de ondernemingsraad om samen met de bestuurder te werken aan verbeteringen in de organisatie.

Haar expertise ligt op het gebied van:

 • Ondersteunen en adviseren van de ondernemingsraden, zowel beleidsmatig en coördinerend, als secretarieel, procesmatig, procedureel en organisatorisch;
 • Het coachen, professionaliseren en begeleiden van OR-leden en leden van het DB van de OR;
 • Bruggen bouwen met OR gesprekspartners en tussen raadsleden / teambuilding;
 • Organisatie van verkiezingen, opzetten van het secretariaat voor de OR en inwerken van de (gekozen en/of ambtelijk) secretaris;
 • Procesbegeleiding van advies- en instemmingstrajecten,  begeleiden van de diverse commissies;.
 • Het geven van WOR-training aan OR-leden en directieleden;
 • Communicatie met de achterban van de ondernemingsraad / PR.
Mirjam van Lienen

Mirjam van Lienen

Mirjam van Lienen (1960) heeft na haar opleiding directiesecretaresse, Personeelsmanagement en Arbeidsmarktpolitiek gestudeerd. Zij is 25 jaar werkzaam geweest als P&O manager ...Lees verder

E
Mirjam van Lienen

Mirjam van Lienen

Mirjam van Lienen (1960) heeft na haar opleiding directiesecretaresse, Personeelsmanagement en Arbeidsmarktpolitiek gestudeerd. Zij is 25 jaar werkzaam geweest als P&O manager en organisatieadviseur in verschillende branches zoals de industrie, het bankwezen en de zorg. In deze functies heeft zij veel samengewerkt met ondernemingsraden, managers en directieleden. Ook heeft zij hen ondersteunt en geadviseerd bij reorganisatie en bedrijfssluiting. Na deze periode heeft zij de keuze gemaakt om naar Noorwegen te emigreren om daar als zelfstandig ondernemer haar eigen bedrijf in het toerisme te starten.

Omdat het ondernemerschap in haar bloed zit, besloot zij als zelfstandige in 2016 in Nederland verder te gaan. Niet als P&O-er, maar als ambtelijk secretaris. Zij heeft twee jaar ervaring als ambtelijk secretaris in de ouderenzorg. Zij heeft zowel de OR als de Cliëntenraad ondersteunt in een fusieproces. Haar kennis uit verschillende branches en haar internationale ervaring heeft haar gevormd tot een zelfstandige, evenwichtige persoonlijkheid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij geeft vertrouwen en maakt makkelijk met anderen contact.
Mirjam draagt bij aan een constructieve samenwerking met elkaar als OR / CR,  alsook met het management of de bestuurder.

Haar expertise ligt op het gebied van:
het ondersteunen van ondernemingsraden en cliëntenraden, zowel secretarieel, organisatorisch als beleidsmatig
het professionaliseren van medezeggenschapsraden: kennis, vaardigheden en gedrag
het coachen van (nieuwe) leden
het begeleiden en ondersteunen bij reorganisatie en/of fusie.

Haar visie op de rol van de ambtelijk secretaris:
De ambtelijk secretaris is mede verantwoordelijk voor een goed functionerende ondernemingsraad. De ambtelijk secretaris zorgt ervoor dat de basis op orde is door processen te structureren en de leden goed te faciliteren. Dit vergemakkelijkt het werk van de leden. De ambtelijk secretaris heeft een beleidsmatige inbreng, draagt kennis over en draagt bij aan de verdere professionalisering van de OR / CR.