030 – 293 89 26

Kortlopende ondersteuning

Een adviesaanvraag? Een instemmingaanvraag? Een reorganisatie?

Schakel tijdelijk een ambtelijk secretaris in. De ambtelijk secretaris helpt de OR in de praktijk gedurende het besluitvormingstraject bij de beeldvorming, de oordeelsvorming en de besluitvorming. Werkt de OR agile en wil het in een ‘sprint’ werken aan bijvoorbeeld een ontvangen adviesaanvraag? Schakel ons in voor begeleiding.

‘In de praktijk’ houdt in:

  • samenvatten van de advies of de instemmingaanvraag voor de OR-leden op de voor de OR belangrijke beslispunten;
  • het verzamelen van relevante informatie die bijdraagt aan de beeldvorming;
  • het opstellen van correspondentie / nieuwsbrieven op inhoudelijk aangeven van de OR;
  • het notuleren van de OR- en overlegvergaderingen over het thema;
  • juridische en procedurele procesbewaking;
  • het ondersteunen van de OR bij de voorbereiding op de bespreking van het onderwerp met de bestuurder;
  • het op het gebied van wet- en regelgeving ondersteunen van de OR bij het maken van afwegingen, komend tot een oordeel;
  • het in concept formuleren van het besluit van de OR, op inhoudelijk aangeven van de OR.

Meer weten over kortlopende ondersteuning? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.