Marja van Kerkhof


marja

Marja van Kerkhof (1964) studeerde Management, Economie en Recht aan de Hogeschool van Utrecht. In 2004 volgde zij de opleiding Essentials in Consulting and Change; profileren, positioneren en professionaliseren bij SIOO. Naast deze opleiding voltooide zij bij SIOO tevens de modulen ‘werken met groepen’, ‘strategisch adviseren’, ‘omgaan met weerstand’.

In 1999 richtte Marja Flex Project Service op. Vanuit haar bedrijf voltooide Marja diverse projecten als interim ambtelijk secretaris, interim manager, interim coördinator, procesbegeleider, onderzoeksmedewerker en projectmanager.

In 2003 neemt de vraag naar ondersteuning op het gebied van medezeggenschap fors toe. Om beter herkenbaar te zijn in de markt van medezeggenschap, richt Marja in november 2003 OR Secretariaat op. De doelstelling van OR Secretariaat is om ondernemingsraden (tijdelijk) in de dagelijkse OR-praktijk te ondersteunen, te begeleiden en van advies te voorzien.

Marja’s expertise ligt op het gebied van:

  • Ondersteuning van de medezeggenschap (secretarieel, organisatorisch, beleidsvoorbereidend, adviserend)
  • Professionalisering van de medezeggenschap: kennis, vaardigheden en gedrag
  • Fusie en reorganisaties, w.o. vorming van Veiligheidsregio’s
  • Teamontwikkeling

Marja is naast professional in medezeggenschap ook professioneel innovatie trainer, procesbegeleider Creatief Denken en teamcoach. Zij volgde hiertoe opleidingen bij de Academie voor Innovatief Trainen, bij AIAS/UVA en bij Leer Teamcoachen.

Visie op het vak
‘Fungerend als procesbewaker, kennisdrager, uitvoerder, organisator en adviseur schept de ambtelijk secretaris de randvoorwaarden waaronder de OR inhoudelijk optimaal zijn werk kan doen. In deze rollen draagt de ambtelijk secretaris bij aan de productiviteit van de ondernemingsraad.’

Bewaren

Bewaren

Bewaren