Judith Ernest


Judith Ernest

Judith Ernest

Judith Ernest startte per 2006 als ambtelijk secretaris bij een gemeentelijke instelling. Na twee jaar is zij overgestapt naar een kinderopvangorganisatie om daar een bedrijfsanalyse te maken en beleid (waaronder personeelsbeleid) te gaan ontwikkelen. Daarnaast was zij personeelsadviseur, leidinggevende stafafdeling en sparringpartner van de directie op het gebied van personeel en organisatie. Na drie zeer intensieve jaren heeft Judith besloten om zich toe te leggen op wat ze het leukste vindt. Zodoende is zij, sinds juli 2011, als freelancer het ondersteunen van de medezeggenschap opnieuw op gaan pakken. De opgedane kennis en ervaring door haar uitstapje naar het HR werk blijkt zeer waardevol voor haar werk als ambtelijk secretaris.

Judith heeft ruime ervaring in de zorgzector, de zakelijke sector en de welzijnzector. Zorg, zakelijk, sociaal: juist deze afwisseling zorgt voor een brede ervaring en inzetbaarheid.
Zij werkt veelal in de volle breedte van de functie, waaronder de secretariële taken, de procesbegeleidende taken, de beleidsvoorbereidende taken en de adviestaken. Ook draait zij haar hand niet om voor individuele scholing en begeleiding in het werk van voorzitters, raadsleden en secretarissen.

Gedurende 2006 t/m 2008 heeft Judith Leergang A en B Ambtelijk Secretaris OR gevolgd en met goed gevolg afgerond. Begin 2013 is Judith gestart met een opleiding copywriter om haar werk op het gebied van nieuwsbrieven, webteksten en jaarverslagen verder te verfijnen.

Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Ondersteuning van de ondernemingsraden, zowel secretarieel, procesmatig, procedureel, organisatorisch als beleidsmatig;
  • Het ondersteunen in fusie en reorganisatietrajecten;
  • Het opzetten van een nieuwe ondernemingsraad vanaf de basis;
  • Het organiseren en/of begeleiden van verkiezingen;
  • Het begeleiden van een nieuwe (ambtelijk) secretaris in het werk en wegwijs maken qua kennis en mogelijke werkwijzen, zodat een nieuwe secretaris snel zelfstandig de OR kan begeleiden;
  • Coaching van individuele OR- / DB-leden van de OR.

Visie op het vak
‘Een organisatie staat of valt met haar medewerkers. Het is dus belangrijk om medewerkers te betrekken bij alles wat er in het bedrijf gebeurt. De ondernemingsraad (OR) is een belangrijke schakel tussen personeel en organisatie, het moet een betrokken, positief team zijn waarmee een bestuurder om tafel wil. Een bestuurder moet erop kunnen vertrouwen dat een OR proactief, gedreven en serieus zijn achterban vertegenwoordigt tijdens overleggen. De AS neemt daarbij een hoop praktisch werk van de schouders van de OR-leden maar zorgt er ook voor dat de OR leden hun werk efficiënt en met plezier kunnen uitvoeren.’