Betsie Vermeulen


IPeMwGB-_400x400

Betsie Vermeulen (1955) is een praktijkmens en de rol van ondersteuner loopt als een rode draad door haar werkleven. Eerst als (directie)secretaresse in onderwijs en bedrijfsleven, later als groepsbegeleider, communicatiemedewerker, procesbewaker, coach en uitkomend bij het vak van ambtelijk secretaris. In eerste instantie deed ze dat in een dienstverband, vanaf 1999 als freelancer en vanaf 2004 als zelfstandig ondernemer. Ze heeft diverse opleidingen gevolgd (Van der Hilst, Open Universiteit) en schoolt zich in het medezeggenschapsvak constant bij. Zowel inhoudelijk als op het groeps- en energetisch proces.

Ervaringen liggen in het (hoger en middelbaar) onderwijs, zorg en welzijn (verpleeg- en ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties), de woondiensten en de kunstsector. De werkzaamheden: secretarieel, beleidsvoorbereidend, begeleidend, coachend en adviserend.

Haar expertise ligt op het gebied van:
–     reorganisaties en fusies;
–     verkiezingen;
–     communicatie met de achterban;
–     creatief vergaderen;
–     procesbewaking.

Visie op het vak
‘OR’en die een beroep op me doen wil ik optimaal begeleiden en ondersteunen. De diversiteit van de functietaken geeft me veel voldoening en de kans mijn veelzijdige kwaliteiten in te kunnen zetten. Waardoor het OR-team zich professioneel en met plezier verder ontwikkelt.’

Bewaren