030 – 293 89 26
Mirjam van Lienen

Mirjam van Lienen

Mirjam van Lienen (1960) heeft na haar opleiding directiesecretaresse, Personeelsmanagement en Arbeidsmarktpolitiek gestudeerd. Zij is 25 jaar werkzaam geweest als P&O manager en organisatieadviseur in verschillende branches zoals de industrie, het bankwezen en de zorg. In deze functies heeft zij veel samengewerkt met ondernemingsraden, managers en directieleden. Ook heeft zij hen ondersteunt en geadviseerd bij reorganisatie en bedrijfssluiting. Na deze periode heeft zij de keuze gemaakt om naar Noorwegen te emigreren om daar als zelfstandig ondernemer haar eigen bedrijf in het toerisme te starten.

Omdat het ondernemerschap in haar bloed zit, besloot zij als zelfstandige in 2016 in Nederland verder te gaan. Niet als P&O-er, maar als ambtelijk secretaris. Zij heeft twee jaar ervaring als ambtelijk secretaris in de ouderenzorg. Zij heeft zowel de OR als de Cliëntenraad ondersteunt in een fusieproces. Haar kennis uit verschillende branches en haar internationale ervaring heeft haar gevormd tot een zelfstandige, evenwichtige persoonlijkheid met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zij geeft vertrouwen en maakt makkelijk met anderen contact.
Mirjam draagt bij aan een constructieve samenwerking met elkaar als OR / CR,  alsook met het management of de bestuurder.

Haar expertise ligt op het gebied van:
het ondersteunen van ondernemingsraden en cliëntenraden, zowel secretarieel, organisatorisch als beleidsmatig
het professionaliseren van medezeggenschapsraden: kennis, vaardigheden en gedrag
het coachen van (nieuwe) leden
het begeleiden en ondersteunen bij reorganisatie en/of fusie.

Haar visie op de rol van de ambtelijk secretaris:
De ambtelijk secretaris is mede verantwoordelijk voor een goed functionerende ondernemingsraad. De ambtelijk secretaris zorgt ervoor dat de basis op orde is door processen te structureren en de leden goed te faciliteren. Dit vergemakkelijkt het werk van de leden. De ambtelijk secretaris heeft een beleidsmatige inbreng, draagt kennis over en draagt bij aan de verdere professionalisering van de OR / CR.