030 – 293 89 26
Marjon Govers-Kelder

Marjon Govers-Kelder

Marjon Govers-Kelder startte op 1 januari 2007 als freelance ambtelijk secretaris, nadat zij in bijna 10 jaren in verschillende dienstverbanden als ambtelijk secretaris ervaring had opgedaan.
In de 8 jaren die zij de functie van ambtelijk secretaris medezeggenschap bij een grote verzekeraar vervulde, werkte zij voor een veelheid aan ondernemingsraden, verspreid over de totale organisatie. Zij startte hierbij een groot aantal ondernemingsraden op, schoof ze in één en werkte aan hun professionalisering. Zij werkte met ondernemingsraden onder andere aan onderwerpen als samenvoegingen van bedrijven of onderdelen, afstotingen van onderdelen, verhuizingen van bedrijven of onderdelen, arbeidsvoorwaarden, discussie medezeggenschapsstructuur, verkiezingen, PR enzovoort.

Marjon Govers-Kelder werkt in de volle breedte van de functie, waaronder de secretariële taken, de procesbegeleidende taken, de beleidsvoorbereidende taken en de adviestaken. Tevens deed zij veel aan individuele scholing in het werk van ondernemingsraadsleden en nieuwe ambtelijk secretarissen.

In 2009 rondde Marjon een opleiding tot coach af. In 2010 begeleidde zij als coach enkele voorzitters van ondernemingsraden en een aantal ambtelijk secretarissen in hun OR-werk.

Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Ondersteuning van de ondernemingsraden, zowel secretarieel, procesmatig, procedureel, organisatorisch als beleidsmatig;
  • Het opzetten van een nieuwe ondernemingsraad vanaf de basis;
  • Het organiseren en/of begeleiden van verkiezingen;
  • Het begeleiden van een nieuwe ambtelijk secretaris in het werk en wegwijs maken in de kennis en de mogelijke werkwijzen, zodat een nieuwe ambtelijk secretaris snel zelfstandig de OR kan begeleiden;
  • Coaching van individuele OR- / DB-leden of groepscoaching voor de OR.

Visie op het vak
‘Een ambtelijk secretaris kan ingezet worden om het werk van een ondernemingsraad behapbaar te maken, naast de vaak drukke reguliere functies die de leden van de OR moeten vervullen. De ambtelijk secretaris neemt daarbij een hoop praktisch werk van de schouders van de OR-leden en voegt hier bovendien een stuk professionaliteit aan toe. Bovendien kan zij de raad van een gedegen advies dienen, door specifieke focus op het vak van medezeggenschap. Dit alles met het doel om de raad te helpen in het nemen van een gedegen besluiten en daarmee de meerwaarde van de OR binnen de organisatie te vergroten.’