030 – 293 89 26
Marja van Kerkhof

Marja van Kerkhof

Marja van Kerkhof (founder) is al 22 jaar professional in medezeggenschap. Zij werkt in de rol van trainer, procesbegeleider, teamcoach en ambtelijk secretaris.

Marja's uitgangspunt in haar werk is 'medezeggenschap vanuit de bedoeling'. Dat betekent dat het resultaat van de medezeggenschap niet wordt getoetst door het criterium ‘Hebben we als OR en bestuurder de wet goed toegepast?’ maar door het criterium ‘Hebben we als OR en bestuurder goede gesprekken gevoerd met als resultaat dat de OR een wezenlijke bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling van beleid en in de besluitvorming?' De gedachte is dat OR (medewerkers) en bestuurder elkaar wijzer kunnen maken als het gaat om de vraagstukken waar de organisatie voor staat, ieder vanuit de eigen rol. Daarmee worden de oplossingen voor de vraagstukken beter, sterker en betekenisvoller.

Marja studeerde HBO management, economie en recht. Zij volgde bij SIOO de basisopleiding tot organisatie-adviseur. Vanwege haar belangstelling voor teamontwikkeling doorliep zij de opleiding 'Leer teamcoachen' bij Floor Daver. Om beter te worden in het voeren van het goede gesprek, volgde zij level 1 t/m 3 Deep Democracy bij Human Dimensions. Voor de rol van trainer volgde Marja bij UvA AIAS de leergang tot Medezeggenschap Opleider en bij de Academie voor Innovatief Trainen de opleiding tot professioneel trainer. Marja is geregistreerd MZ-opleider (RMZO).