030 – 293 89 26
Judith Ernest

Judith Ernest

Judith Ernest is sinds 2006 als ambtelijk secretaris aan het werk. Na het opdoen van ruime ervaring heeft zij besloten om als ZZP-er aan de slag te gaan.  Haar doel is het uitdragen van haar passie, nl. het ondersteunen van de medezeggenschap.

Judith werkt veelal in de volle breedte van de functie, waaronder de secretariële taken, de procesbegeleidende taken, de beleidsvoorbereidende taken en de adviestaken. Ook draait zij haar hand niet om voor individuele scholing en begeleiding in het werk van voorzitters, raadsleden en secretarissen. Judith is werkzaam in alle sectoren: zakelijk, overheid en zorg.

Naast het ondersteunen van de medezeggenschap heeft Judith ook uitstapjes gemaakt naar HR-projecten. Een voorbeeld is de omzetting van protocollen en reglementen in het kader van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Naast de rol van projectleider en procesbegeleider heeft zij zich ook inhoudelijk met de reglementen bezig gehouden en de HR-afdeling en bestuurder ondersteunt in het gesprek met de ondernemingsraden en overleggen met de vakbonden. De ervaring op gebied van HR blijkt een meerwaarde te zijn in de ondersteuning van de medezeggenschap.

Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Ondersteuning van de ondernemingsraden, zowel secretarieel, procesmatig, procedureel, organisatorisch als beleidsmatig;
  • Het ondersteunen in fusie en reorganisatietrajecten;
  • Het opzetten van een nieuwe ondernemingsraad en/of vernieuwende vormen van medezeggenschap vanaf de basis;
  • Het organiseren en/of begeleiden van verkiezingen;
  • Het begeleiden van een nieuwe (ambtelijk) secretaris in het werk en wegwijs maken qua kennis en mogelijke werkwijzen, zodat een nieuwe secretaris snel zelfstandig de OR kan begeleiden;
  • Coaching van individuele OR- / DB-leden van de OR.

Visie op het vak:

Een organisatie staat of valt met haar medewerkers. Het is dus belangrijk om medewerkers te betrekken bij alles wat er in het bedrijf gebeurt. De ondernemingsraad (OR) is een belangrijke schakel tussen personeel en organisatie, het moet een betrokken, positief team zijn waarmee een bestuurder om tafel wil. Een bestuurder moet erop kunnen vertrouwen dat een OR proactief, gedreven en serieus zijn achterban vertegenwoordigt tijdens overleggen. De AS neemt daarbij een hoop praktisch werk van de schouders van de OR-leden maar zorgt er ook voor dat de OR leden hun werk efficiënt en met plezier kunnen uitvoeren.

Wie ben ik? (volgens een opdrachtgever)

Vol energie en enthousiasme gaat Judith elke uitdaging die op haar pad komt te lijf. Voor werkzaamheden die ze eerder heeft gedaan kan ze uit haar ruime kennis, ervaring en netwerk putten om zaken snel en effectief op te pakken en af te ronden. Waar het (deels) nieuwe werkzaamheden of een nieuw werkgebied is gebruikt ze haar enthousiasme en positieve energie om daadkrachtig tot resultaten te komen. Ze verliest daarbij nooit de mens uit het oog en vindt altijd de balans tussen wat moet en wat goed voelt.