030 – 293 89 26
Inge van den Ende

Inge van den Ende

Inge is een enthousiaste, betrokken en ervaren ambtelijk secretaris / medezeggenschapsprofessional. Zij brengt ingewikkelde materie begrijpelijk en behapbaar. Gedreven zijn, werken met en voor mensen en haarzelf voortdurend ontwikkelen, horen bij haar.
Haar sterke punt als ambtelijk secretaris is het vinden van de samenwerking tussen de ondernemingsraad en de organisatie. Het is haar missie is om de kwaliteit van medezeggenschap binnen een organisatie te stimuleren.

Inge heeft bij verschillende ondernemingsraden succesvol een vorm van participatieve medezeggenschap geïntroduceerd, waarbij medewerkers meer betrokken worden bij veranderingen en de besluitvorming daarover.
Ze heeft ruime medezeggenschapservaring in de zorg: ziekenhuis, gezondheidscentra/huisartsenpraktijken, jeugdzorg, (kinder)thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen met woningstichting. Daarnaast heeft ze ruime ervaring bij multinationals waarbij de OR’en o.a. zelf onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en een Sociaal Plan.
Ze is bekend met de WOR (Wet op de Ondernemingsraden), WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) 2018 en de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen).

Visie op het vak:
Als ambtelijk secretaris ben ik inhoudelijk goed op de hoogte van zaken omtrent arbeidsverhoudingen en kan daardoor voor anderen ingewikkelde zaken juist inzichtelijk maken. Met scherp zicht op ieders rol en respect voor ieders positie ben ik in staat de medezeggenschap stevig te ondersteunen en tóch (of júist) de samenwerking tussen bestuurder en OR te bevorderen. Tot slot beschik ik over een gezonde doorpak mentaliteit; gericht op concrete resultaten en niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken. Samen kijken we hoe we op professionele en ambitieuze wijze een bepaald doel kunnen behalen.