030 – 293 89 26
Hanneke Versluis-Olling

Hanneke Versluis-Olling

Hanneke Versluis (1966) runt enthousiast OR-secretariaten sinds eind jaren ’90. Eerst als gekozen secretaris en vanaf 2009 als zelfstandige ambtelijk secretaris. Ze staat raden bij van een farmaceut, een telecombedijf, een facelitair bedrijf en van een grote ngo. Ook deed ze deze ervaring op in de offshore, de high-tech sector, het bankwezen; bij een inspectie, een erfgoed-stichting en een mooi rood luchtvaartbedrijf.

Vanuit haar (ambtelijk) secretarisfunctie is ze meestal onderdeel van het dagelijks bestuur van de OR. Mede gezien haar ruime purser ervaring is Hanneke zowel dienstverlenend als sturend. Ze is praktisch ingesteld en oplossingsgericht, met altijd oog voor de mens aan alle kanten van de medezeggenschapstafel. Humor en het tonen van waardering zijn smeerolie bij zware processen. En met het geschreven woord, zoals in notulen, correspondentie en nieuwsbrieven, helpt ze sturen in de richting die haar OR voor ogen heeft.

Ze is vooral goed in bruggen bouwen; teambuilding; vaart houden in de medezeggenschap; professionalisering van de OR (leden).
Hanneke is ook inzetbaar voor:

  • technisch voorzitterschap (neutraliteit bij ondernemingsraadsvergaderingen);
  • teamcoaching in medezeggenschap (ontwikkeling van en betere samenwerking in de OR);

Hanneke studeerde technisch management (HTS), was een jaar productmanager en studeerde vervolgens Arbeid- en Organisatiepsychologie (VU). Ze bekostigde de tweede studie met een baan bij Martinair en rolde daar de medezeggenschap in.

Visie op het vak

De ambtelijk secretaris helpt de OR om uit de medezeggenschap dat te halen, waarvoor het bedoeld is: meedenken bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Door veel werk uit handen te nemen, voor trainingen te zorgen en processen te sturen en voor te bereiden, kunnen OR leden zich richten op de kern; gedegen advies uitbrengen en weloverwogen besluiten al dan niet in te stemmen. Zo heeft de OR meerwaarde; besluiten tot veranderingen worden meer gedragen binnen de organisatie.