030 – 293 89 26
Dorothy van Slooten

Dorothy van Slooten

Dorothy van Slooten heeft na haar paramedische studie het roer omgegooid en is het bedrijfsleven ingegaan. Tijdens het eerste deel van haar loopbaan bij een onderdeel van een verzekeringsmaatschappij heeft zij gedurende enkele jaren actief deelgenomen aan de medezeggenschap. Nadien heeft zij 10 jaar gewerkt als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad van een gerenommeerde automobielimporteur. In die periode heeft zij de opleiding voor het ambtelijk secretariaat gevolgd en daar waar nodig extra opleidingen gedaan om haar kennis en kunde actueel te houden.

Vanaf 2005 heeft Dorothy haar eigen bureau en is zij werkzaam (geweest) als ambtelijk secretaris bij diverse bedrijven in zowel de private alsook de (semi) publieke sector. Zij is ook actief als trainer / begeleider van ondernemingsraden.

Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Ondersteuning van de ondernemingsraden op het gebied van het secretariaat, procedurele zaken, overleg met de bestuurder, organisatie van verkiezingen.
  • Het begeleiden van OR-leden en leden van het DB van de OR.
  • Opzetten van het secretariaat voor de OR en inwerken van de (gekozen en/of ambtelijk) secretaris.
  • Procesbegeleiding van advies- en instemmingstrajecten.
  • Het geven van training in medezeggenschap.
  • Begeleiding van brainstormsessies.

Visie op het vak
Ondersteunen en begeleiden van ondernemingsraden blijft een mooi vak. Het is gevarieerd en je hebt  altijd te maken met mensen.

De AS werkt mee aan het goed functioneren van de OR. Een goed lopend secretariaat is belangrijk maar de AS moet meer dan dat kunnen. De ambtelijk secretaris stimuleert tijdens lastige situaties in de medezeggenschap de OR om creatieve, binnen het bedrijf passende, oplossingen te vinden. Dat vraagt om communicatieve en creatieve vaardigheden als ook kennis van het brede scala van mogelijkheden binnen de medezeggenschap.