030 – 293 89 26
Corinne Kalisvaart

Corinne Kalisvaart

Corinne Kalisvaart (1964) heeft 18 jaar ervaring als ambtelijk secretaris van diverse ondernemingsraden in verschillende branches, nationaal en internationaal, al dan niet beursgenoteerd. Ze werkt zowel Nederlands- als Engelstalig. Voorheen is zij werkzaam geweest bij diverse ondernemingen als Directie Secretaresse.
Door het werken met veel verschillende ondernemingsraden heeft zij een uitgebreide kennis en ervaring met de medezeggenschap in de praktijk. Zij is goed in staat om de hoofdzaken te scheiden van de bijzaken. Ze denkt snel en werkt efficiënt en analytisch.
Naast een uitgebreide kennis van de Wet op de Ondernemingsraden heeft zij ruime ervaring met de medezeggenschap bij onder andere reorganisaties, verhuizingen en veranderingen van arbeidsvoorwaarden binnen de diverse bedrijven. Vooral het werken met veel verschillende soorten mensen van diverse afdelingen heeft haar doen kiezen voor de medezeggenschap. Het is haar doel de Ondernemingsraad en de Bestuurder te helpen om tot een zo constructief mogelijke samenwerking te komen.

Visie
‘Ondernemingsraadwerk kenmerkt zich door pieken en dalen in de werkdruk. Vooral in drukke tijden is extra secretariële ondersteuning en bewaking van de processen voor de ondernemingsraad meer dan welkom, zodat de OR leden zich op de medezeggenschapstaken en hun dagelijkse werk kunnen richten.
Ik zie het als een uitdaging om de ondernemingsraad flexibel en professioneel te ondersteunen en zo bij te dragen aan een goed functionerende ondernemingsraad binnen het bedrijf: voor de OR leden, de Bestuurder en de medewerkers.

Mijn functie als ambtelijke secretaris wijzigt meestal tijdens de zittingsperiode van de Ondernemingsraad. In het begin zal ik vaak meer uitleggen over de WOR in de praktijk en toelichting geven op de procedures. Maar naar mate de OR leden meer ervaren worden in het medezeggenschapswerk, is er meer ruimte voor het initiatiefrecht van de Ondernemingsraad om samen met de Bestuurder te werken aan verbeteringen in de organisatie’.