030 – 293 89 26
Cora Derks

Cora Derks

Cora Derks heeft na een loopbaan als sociaal pedagoog in jeugdwelzijn gekozen voor de studie personeelswetenschappen waar zij haar kennis van mensen en processen kon aanvullen met kennis van arbeidsrecht en mensen in organisaties. Tevens heeft zij na een master supervisie en deskundigheidsbevordering ook ervaring opgedaan als coach in het bedrijfsleven. Met die kennis is zij op een P&O afdeling gaan werken en daar betrokken geraakt bij medezeggenschap. Sinds die tijd (2004) ondersteunt zij ondernemingsraden in nationale en internationale ondernemingen (secretarieel, inhoudelijk beleidsvoorbereidend en coachend) bij het medezeggenschapsproces. De ondersteuning is zowel gericht op secretariële zaken (opzetten archief, ondersteunen OR), het beïnvloedingsproces (onderhandelen, kennis van arbeidsrecht en de WOR) als op inhoudelijke onderwerpen. Ze maakt daarbij gebruik van haar kennis, kunde en ervaring als personeelswetenschapper, agoog en supervisor.

Door haar brede ervaring in verschillende bedrijven zowel nationaal als internationaal (Engelstalig) en wel of niet beursgenoteerd, vakbondsorganisatie, welzijn, zorg, uitzendbranche, dienstverlening en handel kent zij alle in en outs van medezeggenschap. Ze is analytisch sterk, heeft snel inzicht in organisaties en processen en werkt efficiënt en effectief.

Cora heeft veel ervaring en kennis op het terrein van:

 • Het ondersteunen en adviseren van de ondernemingsraden, zowel beleidsmatig en coördinerend, als secretarieel, procesmatig, procedureel en organisatorisch;
 • Het ondersteunen en adviseren van de bestuurder t.a.v. medezeggenschap
 • Het verbeteren en professionaliseren van de relatie bestuurder – OR door wederzijds vertrouwen en respect
 • Procesbegeleiding (en indien gewenst) inhoudelijk sparren bij advies- en instemmingstrajecten met name op het terrein van:
  • Reorganisaties, verhuizingen en sociale plannen
  • Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
  • Pensioenregelingen
 • Het coachen, professionaliseren en begeleiden van het DB en de overige OR leden.
 • Organisatie van verkiezingen, opzetten van het secretariaat voor de OR en inwerken van de (gekozen en/of ambtelijk) secretaris;
 • Het geven van WOR-training aan OR-leden en directieleden;
 • Communicatie met de achterban van de ondernemingsraad;
 • Public Relations en OR.

Visie op medezeggenschap en de rol van ambtelijk secretaris.

Van goede medezeggenschap worden bedrijven beter en dat geldt zowel voor de medewerkers als voor de aandeelhouders. Een professionele OR levert hier een belangrijke bijdrage aan. Als ambtelijk secretaris wil ik dat ondersteunen.