030 – 293 89 26
Caroline van der Hout

Caroline van der Hout

Caroline van der Hout (1965) is sinds 2003 als freelance ambtelijk secretaris actief.
Na haar opleiding Europees Secretaresse aan het Instituut Schoevers te Tilburg en de studie Frans, handels-economische variant, op de Hogeschool Tilburg is zij ruim 10 jaar werkzaam geweest als directiesecretaresse en secretaresse Raad van Bestuur bij internationale bedrijven. Na een bewuste keuze om het roer om te gooien en als zelfstandige verder te gaan, is zij gevraagd om als ambtelijk secretaris de ondernemingsraad, de centrale ondernemingsraad en de Europese ondernemingsraad van een internationaal bedrijf te komen ondersteunen. Vanuit deze opdracht heeft zij zich met enthousiasme breder verdiept in het vak ambtelijk secretaris.
De afgelopen jaren heeft zij als ambtelijk secretaris gewerkt bij verschillende bedrijven in zowel de publieke als de private sector en heeft zij met een breed scala aan OR-onderwerpen te maken gehad zoals reorganisaties, ondernemingsplannen, strategisch HRM-plannen, personeelshandboeken, ARBO-beleid, verkiezingen, en medewerkersonderzoeken.
Haar jarenlange ervaring aan de zijde van directieleden en leden van de Raad van Bestuur heeft haar geleerd snel te schakelen, goed te organiseren, als klankbord te fungeren en efficiënt en zeer gestructureerd te werken.

Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Het ondersteunen van ondernemingsraden, zowel secretarieel, organisatorisch als beleidsmatig
  • De professionalisering van de medezeggenschap: kennis, vaardigheden en gedrag
  • Communicatie met de achterban
  • Het organiseren van ondernemingsraadverkiezingen

Visie op het vak
“De OR in zijn kracht zetten” is mijn visie op het vak. Iedere ondernemingsraad heeft andere ondersteuning, begeleiding en advisering nodig. Ik zie het iedere keer opnieuw als een uitdaging om door middel van het bieden van de juiste ondersteuning, begeleiding en advisering een ondernemingsraad zo optimaal mogelijk te laten functioneren.