030 – 293 89 26
Betsie Vermeulen

Betsie Vermeulen

Betsie Vermeulen (1955) is een (senior) ambtelijk secretaris. Medezeggenschap is voor haar al zo’n kwart eeuw een groot goed. Het geeft mensen de kans om invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie waar ze werken. Dit is gezond voor de organisatie en voor de mensen zelf. De OR kan gezien worden als een interne adviseur voor de bestuurder en de betrokken medewerkers maken altijd wel een persoonlijke ontwikkeling door.
Als veelzijdig praktijkmens is ze gericht op kwaliteit en meerwaarde en heeft ervaring in alle sectoren, vooral in die van de zorg en welzijn.
Thema’s, activiteiten:

  • reorganisaties en fusies;
  • communicatie met de achterban;
  • procesbewaking;
  • interactie tussen de OR en de bestuurder;
  • coachen van voorzitter, DB en OR;
  • voorlichting geven over de medezeggenschap/WOR;
  • verkiezingen.

Ze heeft diverse opleidingen gevolgd (Van der Hilst, Open Universiteit) en de ervaringen worden regelmatig aangevuld met gepaste bijscholingen. Zowel gericht op de medezeggenschap als op het energetisch (groeps)proces.
OR-teams die een beroep op Betsie doen wil ze zo optimaal mogelijk begeleiden. Zodat het team zich professioneel en met plezier verder ontwikkelt.