Sonja Dubbeldam


SonjaSonja Dubbeldam (1958) is sinds 1998 actief als freelance ambtelijk secretaris van ondernemingsraden.

Na het behalen van het VWO-diploma en het diploma Secretaresse aan het Instituut Schoevers is zij ruim 20 jaar werkzaam geweest als hoofd directiesecretariaat en secretaresse Raad van Bestuur bij diverse bedrijven. Zij heeft in verschillende branches materiekennis opgedaan, zowel op uitvoerend als op leidinggevend niveau.

In 1998 besloot zij verder te gaan als freelancer. Als ambtelijk secretaris werkte zij voor ondernemingsraden in het onderwijs, de woningcorporatiewereld en de agrarische sector. Daarnaast deed zij tegelijkertijd veel ervaring op aan de andere zijde van het scala als secretaresse van diverse Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen.

Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Het ondersteunen van ondernemingsraden, zowel secretarieel, organisatorisch als beleidsmatig
  • Als ‘spin-in-het-web’ de taken vervullen van de organisator, de communicator, de verslaglegger, de bewaker, de coach, de adviseur en de vraagbaak.

 

Visie op het vak

‘Mijn werkwijze is erop gericht om de OR-leden optimaal van dienst te zijn door me volledig op het proces te richten zodat de OR-leden zich volledig kunnen concentreren op de inhoud. Dit alles 24/7 met de focus op de communicatie op het speelveld van ondernemingsraad, bestuurder en achterban.’

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren