Renée Koopman


Renée Koopman

Renée Koopman (V, 1968) is sinds 15 jaar betrokken bij de medezeggenschap. Aanvankelijk als P&O-er, daarna als ambtelijk secretaris waarvan de laatste 5 jaar als freelancer. In deze periode is zij werkzaam geweest bij de overheid (gemeente), in de gezondheidszorg (huisartsenpost, ziekenhuis), een NGO en bij een aantal  multinationals. Zij heeft inmiddels bij veel bedrijven in de keuken gekeken en menig reorganisatie meegemaakt. Deze bagage brengt zij op een praktische wijze mee in haar werk. Zij is sterk analytisch en heeft goede adviesvaardigheden. Haar werkwijze is praktijkgericht en zij draagt zaken als deskundigheid, onafhankelijkheid, humor en werkplezier hoog in het vaandel.

Haar expertise en interesses liggen bij:

  • Praktische ondersteuning van de ondernemingsraad (op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig vlak).
  • Procesbegeleiding.
  • Sparringpartner voor het dagelijks bestuur van de OR, de afdeling P&O of de bestuurder.
  • Coachen van individuele OR-leden bij onderwerpen die zij graag willen leren binnen de OR (woord voeren, zelfstandig schrijven van een advies, etc.).
  • Begeleiden en coachen van de zittende ambtelijk secretaris.
  • Het geven van kort durende trainingen gerelateerd aan de medezeggenschap.

Visie op het vak
‘Medezeggenschap is een uitdagende klus. Maar één die, wanneer goed uitgevoerd, wordt beloond. Deze beloning bestaat uit een beter resultaat voor allen en ontplooiing van jezelf.
Het werk van de ondernemingsraad is complex en kent veel facetten. Dit stelt hoge eisen aan de individuele OR-leden en aan de ondernemingsraad. De inzet van een ambtelijk secretaris zorgt ervoor dat werk uit handen wordt genomen en de OR op professionele wijze aan de slag kan.
Het ambtelijk secretariaat hoeft geen dagtaak te zijn. Een beperkte en flexibele inzet van een ambtelijk secretaris levert vaak al grote winst op waar zowel de OR(-leden) als de bestuurder van profiteren.’