Peter Vertin


Peter Vertin

Peter Vertin

Peter Vertin (1962) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, richtingen Privaatrecht en Sociaal-economisch recht.

Na enkele jaren als bedrijfsjurist bij Veronica te hebben gewerkt, koos hij in 1995 voor het aandachtsgebied medezeggenschap. Hij ontwikkelde zich tot allround ambtelijk secretaris bij RTL Nederland en volgde hiertoe diverse cursussen en opleidingen.
In de ruim twintig jaar dat Peter werkzaam was bij RTL, heeft hij zijn kennis en ervaring aangescherpt met diverse cursussen en trainingen.

Naast de opleiding ‘Trainer Medezeggenschap’ (AIAS) heeft Peter zich ook verdiept in ‘Transactionele Analyse’ van Piet Weisfelt. Op dit moment volgt hij de specialisatiecursus Arbeidsrecht aan de Grotius Academie.
In 2015 is Peter zzp’er geworden en is beschikbaar voor allerlei opdrachten in het werkveld van de medezeggenschap. Op dit moment is hij ambtelijk secretaris van een tweetal ondernemingsraden in de zorg en de retailbranche.
Peter is lid van de beroepsverenigingen Vasmo en BVMP én gecertificeerd MZ-opleider/trainer.

Expertise

  • Opzetten en voeren een allround OR-secretariaat: van agenda tot notulen en archief.
  • Begeleiden en adviseren van de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsprocedures.
  • Het toetsen en analyseren van voorgenomen reorganisaties met de leden van een OR.
  • Het coachen van OR-leden naar een volwaardige gesprekspartner voor bestuurder en HR.

Visie op het vak

Professionele medezeggenschap vereist een positief klimaat in de samenwerking en overleg tussen OR en bestuurder. Natuurlijk is een formele toetsing in het kader van de WOR ook van groot belang. Echter, overleg en samenwerking in wederzijds vertrouwen en respect zorgt voor een sfeer waarin ook tegengestelde belangen constructief kunnen worden besproken. Daar gelooft Peter in.