Jacqueline Feenstra


Jacqueline Feenstra (1971) studeerde in 1996 af in Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht, met als afstudeerrichtingen sociaal recht en privaatrecht. Na haar afstuderen werkte zij onder meer als juridisch medewerker, als personeelsfunctionaris en als beleidsmedewerker bij diverse organisaties.
Sinds 1999 is zij werkzaam als ambtelijk secretaris. Per 2001 verricht zij op freelance basis werkzaamheden voor verschillende ondernemingsraden. In deze hoedanigheid is zij verbonden aan Het OR-secretariaat.
Zij heeft ervaring als ambtelijk secretaris in de volgende sectoren: zakelijke dienstverlening (IT-bedrijf, financiële organisatie), de zorg (verpleeghuis) en overheid (waterschap). Zij heeft deelgenomen aan de leergang ambtelijk secretaris en aan diverse OR-trainingen.

Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Medezeggenschap: secretarieel, organisatorisch en beleidsvoorbereidend
  • Privaatrecht
  • Arbeidsrecht
  • Privacyrecht

Door haar verblijf tijdens haar studie in de Verenigde Staten en Duitsland beheerst Jacqueline de Engelse en Duitse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Visie op het vak
‘In steekwoorden is rol van ambtelijk secretaris: sturen, begeleiden, werk uit handen nemen van OR-leden, voorbereiden, uitzoeken, informatie verstrekken, initiatief nemen, mee denken, het bieden van overzicht, organiseren, coördineren, snel uitwerken van verslagen en actiepunten. Dit alles opdat de OR-leden zich volledig kunnen richten op de medezeggenschap!’