Inge van den Ende


Inge van den Ende (1974) is een enthousiaste, betrokken en ervaren ambtelijk secretaris.
Zo geeft zij graag nieuwe informatie en inzichten door aan ondernemingsraadsleden, medewerkers en de bestuurder. Zij brengt ingewikkelde materie begrijpelijk en behapbaar voor elk niveau. Gedreven zijn, werken met en voor mensen en zichzelf voortdurend ontwikkelen, horen bij haar.

Haar sterke punt als ambtelijk secretaris is het vinden van de samenwerking tussen de ondernemingsraad en de organisatie.

Bij voorkeur wordt de ondernemingsraad al tijdens de ontwikkelingsfase actief betrokken bij de gewenste verandering. De mening en het advies van de ondernemingsraad worden op deze manier al meegenomen, voordat er volgens de wet een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad dient te worden voorgelegd.

Zij heeft bij drie verschillende ondernemingsraden succesvol een vorm van participatieve medezeggenschap geïntroduceerd. Deze verandering wordt georganiseerd met hart voor de organisatie en met aandacht voor en door medewerkers.

Door in gesprek te gaan met de medewerkers ontstaat er verbinding, het verhoogt het draagvlak, het benut eigen talent uit de organisatie en het bevordert de professionele medezeggenschapsontwikkeling.

Haar missie is om de kwaliteit van medezeggenschap binnen een organisatie te verbeteren.

Visie op het vak:

Als ambtelijk secretaris ben ik inhoudelijk goed op de hoogte van zaken omtrent arbeidsverhoudingen en kan daardoor voor anderen ingewikkelde zaken juist inzichtelijk maken. Met scherp zicht op ieders rol en respect voor ieders positie ben ik in staat de medezeggenschap stevig te ondersteunen en tóch (of júist) de samenwerking tussen bestuurder en OR te bevorderen. Tot slot beschik ik over een gezonde doorpak mentaliteit; gericht op concrete resultaten en niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken. Samen kijken we hoe we op professionele en ambitieuze wijze een bepaald doel kunnen behalen.

Een typische Inge quote: “Het gaat niet om mij, maar om de raad. Mijn energie en motivatie haal ik uit de groei van de ondernemingsraad door mijn ondersteuning”.