Herman van der Wind


Herman van der Wind

Herman van der Wind (1960) werkte van 1989 tot 2007 als vakbondsbestuurder. In die functie heeft hij veel samengewerkt met ondernemingsraden. Hij kent de voordelen van samenwerking en is ook bekend met de spanning tussen OR en vakbonden. Herman heeft veel ervaring met onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en sociale plannen.

Sinds 2007 werkt Herman als zelfstandige onder de bedrijfsnaam CommuniKans. Hij heeft een aantal ondernemingsraden begeleid en heeft 10 maanden als ambtelijk secretaris voor een pensioenfonds gewerkt.

De expertise van Herman ligt op het gebied van:

  • Beleidsvoorbereiding, secretarieel en organisatorisch
  • Onderhandelen
  • Opties aandragen
  • Sparren
  • Goed vergaderen
  • Luisteren

Visie op het vak
‘De ambtelijk secretaris ondersteunt de OR maar treedt niet in de plaats van de OR. OR-leden moeten vaak schipperen tussen OR-werk en hun andere functie. De vergaderingen moeten daarom efficiënt zijn. Dat betekent een goede voorbereiding, overzichtelijke stukken, heldere verslaglegging en correcte archivering. De rol van de ambtelijk secretaris daarin is een combinatie van beleidsmatige inbreng (het schrijven van de concept adviezen) en het secretariële en organisatorische werk. De ambtelijk secretaris voegt waarde toe aan het werk van de OR.’