030 – 293 89 26
Ilona Verheul-van der Woude

Ilona Verheul-van der Woude

Ilona Verheul-van der Woude (1961) heeft meer dan 12 jaar ervaring als ambtelijk secretaris van diverse medezeggenschapsraden in verschillende sectoren, zowel nationaal en internationaal en beursgenoteerde bedrijven. Ze werkt bij Nederlands- en Engelstalige bedrijven. Voorheen heeft zij voornamelijk gewerkt als management assistente, o.a. op HR gebied.

Visie op het vak
De medezeggenschapraden die een beroep op mij doen, wil ik, met passie voor de medezeggenschap en een onafhankelijke, frisse blik, de optimale ondersteuning geven. Ik ben van mening dat ik het mooiste vak heb. Ik ben bereid om mijn kennis te delen en het geeft me veel voldoening om met mensen te werken. Als de OR-leden werken vanuit hun talent, ontwikkelt het team zich als een ‘professionele gesprekspartner.’

‘De OR in zijn kracht zetten’ is mijn visie op het vak. Iedere ondernemingsraad heeft andere ondersteuning, begeleiding en advisering nodig. Ik zie het iedere keer opnieuw als een uitdaging om door middel van het bieden van de juiste ondersteuning, begeleiding en advisering een ondernemingsraad zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Visie
Ondernemingsraadwerk kenmerkt zich door pieken en dalen in de werkdruk. Vooral in drukke tijden is extra secretariële ondersteuning en bewaking van de processen voor de ondernemingsraad meer dan welkom, zodat de OR leden zich op de medezeggenschapstaken en hun dagelijkse werk kunnen richten. Naast veel organisatorische taken, richt ik mij vooral op de procesmatige en strategische advisering.

Ik zie het als een uitdaging om de ondernemingsraad flexibel en professioneel te ondersteunen en zo bij te dragen aan een goed functionerende ondernemingsraad binnen het bedrijf: voor de OR leden, de bestuurder en de medewerkers.

Mijn functie als ambtelijke secretaris wijzigt meestal tijdens de zittingsperiode van de Ondernemingsraad. In het begin zal ik vaak meer uitleggen over de WOR in de praktijk en toelichting geven op de procedures. Maar naar mate de OR leden meer ervaren worden in het medezeggenschapswerk, is er meer ruimte voor het initiatiefrecht van de ondernemingsraad om samen met de bestuurder te werken aan verbeteringen in de organisatie.

Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Ondersteunen en adviseren van de ondernemingsraden, zowel beleidsmatig en coördinerend, als secretarieel, procesmatig, procedureel en organisatorisch;
  • Het coachen, professionaliseren en begeleiden van OR-leden en leden van het DB van de OR;
  • Bruggen bouwen met OR gesprekspartners en tussen raadsleden / teambuilding;
  • Organisatie van verkiezingen, opzetten van het secretariaat voor de OR en inwerken van de (gekozen en/of ambtelijk) secretaris;
  • Procesbegeleiding van advies- en instemmingstrajecten,  begeleiden van de diverse commissies;.
  • Het geven van WOR-training aan OR-leden en directieleden;
  • Communicatie met de achterban van de ondernemingsraad / PR.