Medewerkertevredenheid


Tevreden medewerkers zijn productiever, blijver langer bij de organisatie en zijn minder vaak ziek. Medewerkers zijn uitermate belangrijk voor de organisatie; met tevreden medewerkers worden de kansen en mogelijkheden van mens en organisatie optimaal benut. Door onderzoek naar en monitoring van de tevredenheid van medewerkers krijgt de OR belangrijke informatie over de arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen binnen de organisatie. Met deze informatie kan de OR naar de overlegtafel.

De Tevredenheidsmonitor (http://www.tevredenheidsmonitor.nl/) is een uitstekend instrument hiervoor. Het sluit naadloos aan op de aandachtsgebieden van de OR waarover de OR moet waken. De rapportage van het onderzoek is een startdocument om met de directie in gesprek te raken over het sociaal beleid en de cultuur van de organisatie.

De tevredenheidsmonitor is ontwikkeld door de MonitorGroep.

De MonitorGroep is een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in terugkerend onderzoek op het gebied van werken en leren. De MonitorGroep is lid van de MarktOnderzoekAssociatie.